skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

VIB-logo-80

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

 • Adresa:
  Rudnička 2, VI sprat, 11000 Beograd
 • Telefon:
  +381 11 4046 753
 • Fax:
  +381 11 4046 753
 • E-mail:
  office@vib.rs
+381 11 4046 753 office@vib.rs
Profesionalna Odgovornost

Profesionalna odgovornost direktora, preduzetnika i menadžera obuhvata čitav niz rizičnih postupaka koji ugrožavaju kako samog rukovodioca, tako i kompaniju u celosti. Rizici rastu zahvaljujući činjenici da savremeno poslovanje više nije fokusirano isključivo na proizvode. Sve je više kompanija koje u svom portfoliju nude usko specijalizovane usluge u vidu konsaltinga, posredovanja ili analize podataka. Sa ovakvom promenom fokusa u poslovanju, neophodno je doći do rešenja koja će na najbolji mogući način zaštititi pojedince i kompanije od velikih rizika kojima su izloženi, a koji se najčešće mogu završiti tužbama za nemar.

Šta je osiguranje od profesionalne odgovornosti?

Osiguranje od profesionalne odgovornosti predstavlja inovativno rešenje u osiguranju koje obezbeđuje finansijsku i pravnu zaštitu u slučajevima kada se pružaoci usluga profesionalnog savetovanja terete za nenamerne greške i propuste. Iako na prvi pogled deluje beznačajno, čak i pogrešno protumačena informacija ili omaška u proceni može se sa punim pravom smatrati vašom odgovornošću.

Zaštita u vidu odgovarajuće procene rizika i rešenje koje će na efikasan način omogućiti da se eventualne posledice grešaka nastale prilikom stručnog savetovanja čine osnovu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ugovaranjem polise steći ćete sigurnost prilikom donošenja odluka i nećete morati da gubite ogromne sume novca u sudskim parnicama ili odštetnim zahtevima – polisa je garant da će sva materijalna šteta biti nadoknađena.

Ko se sve može zaštititi osiguranjem od profesionalne odgovornosti?

Svi koji su na čelu ili su zaposleni u firmama koje pružaju savetodavne i usluge posredovanja prilikom donošenja odluka. Najčešće se za ovu vrstu osiguranja odlučuju advokati, konsultanti, stručnjaci iz različitih industrija, brokeri, inženjeri i lekari. S obzirom na to da klijentov rezultat neposredno zavisi od informacije ili procene koju će dobiti od navedenih stručnjaka, čak i najmanja omaška može biti povod za pokretanje tužbe i traženje odštete.

Šta pokriva polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti?

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti pokriva slučajeve nastale usled:

 • grešaka ili propusta u pružanju usluga (ukoliko se ne radi o grubom nemaru ili namernoj greški)
 • nemogućnosti da se usluga realizuje a usled okolnosti na koje pružalac usluge ne može da utiče
 • nepravilnog dokumentovanja koje vodi do greške u dokumentaciji
 • lošeg upravljanja i donošenja odluka koje se nepovoljno odražavaju na klijenta
 • delimičnog posedovanja informacija ili odavanja nepotpunih informacija
 • korišćenja nedovoljno jasnog i nedvosmislenog jezika prilikom komunikacije sa klijentom

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti ne pokriva teže slučajeve kršenja procedura i pravnih propisa prilikom pružanja stručnih savetodavnih usluga, kao ni slučajeve kriminalnih dela ili radnji sa kriminalnim namerama.

Nedostaci osiguranja od profesionalne odgovornosti

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti predstavlja samo prvi korak u strateškom planiranju i upravljanju rizicima. Da bi ste u potpunosti kontrolisali rizike kojima ste kao rukovodilac svakodnevno izloženi, neophodno je da pored ugovaranja polise zatražite i pomoć prilikom sastavljanja strategije upravljanja rizicima. Vaš posao ne može biti u potpunosti bezbedan, jer se greške uvek mogu dogoditi čak i onda kada niste direktno odgovorni za njih. Stoga je neophodno da na polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti gledate kao važan segment u postavljanju dugoročne strategije kontrolisanja rizika.

Za više detalja o rešenjima za osiguranje od profesionalne odgovornosti, kontaktirajte našeg brokera.

Više o tome Zašto koristiti brokera (posrednika) u osiguranju?

Back To Top