skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

VIB-logo-80

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

 • Adresa:
  Rudnička 2, VI sprat, 11000 Beograd
 • Telefon:
  +381 11 4046 753
 • Fax:
  +381 11 4046 753
 • E-mail:
  office@vib.rs
+381 11 4046 753 office@vib.rs

Procesi koji se odnose na transport i logistiku robe ili sirovina dostigli su veoma visok stepen složenosti. Za mnoge kompanije su ovi procesi od ključnog značaja – gotovo podjednako kao i sam proces proizvodnje. Naš tim može da obezbedi tehničku ekspertizu i da vam isporuči pravi program za upravljanje rizicima, zajedno sa rešenjima u osiguranju robe u transportu.

U međunarodnoj trgovini je roba uglavnom poverena trećim licima, kao što su špediteri, prevozioci ili skladištari. Oni obično ne nadoknađuju štete na robi ili to čine u ograničenim iznosima, te je potrebno razmotriti zaključivanje sopstvenog osiguranja.

Najizraženiji rizici sa kojima se suočava industrija transporta i logistike su:

 • Požar
 • Saobraćajna nezgoda
 • Elementarna nepogoda
 • Štete tokom utovara
 • Krađa

Robu možete zaštiti od ovih i drugih rizika na dva načina

 • Putem posebnih polisa kojima se osiguravaju pošiljke robe koje se prevoze na određenoj relaciji. Tada polisa osiguranja sadrži neophodne podatke o robi, relaciji, prevoznom sredstvu, trajanju transporta i dr.
 • Putem Generalnog ugovora kojim se osigurava veći broj pošiljaka koje se otpremaju po automatizmu i koje su u ugovoru definisane samo u grubim crtama. Ovaj način je daleko fleksibilniji i omogućava jednostavniji periodični obračun premije osiguranja
Back To Top