skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  AI i sajber bezbednost

  Veštačka inteligencija nekada je bila samo samo ideja, a danas predstavlja našu stvarnost, i ima svoju primenu u brojnim industrijama. Imajući to u vidu, ali i uzimajući u obzir način na koji ova tehnologija funkcioniše, ne možemo da ne primetimo koliko su AI i sajber bezbednost povezane. Na koji način veštačka inteligencija utiče na sajber bezbednost, ali i kako se u okviru nje primenjuje, pisali smo u nastavku teksta.

  Šta je veštačka inteligencija (AI – Artificial Intelligence) i koje su njene odlike

  Veštačka inteligencija (AI – od Artificial Intelligence) predstavlja oblast računarske tehnologije čiji je cilj da proizvede “pametne” mašine sposobne da izvršavaju zadatke, koji obično zahtevaju ljudsku inteligenciju.

  Veštačka inteligencija

  Postoji četiri osnovna tipa AI, i to su:

  • reaktivne mašine,
  • ograničeno pamćenje,
  • teorija uma i
  • samosvesnost.

  Iako se AI često definiše kao “pravljenje inteligentnih mašina”, ovo zapravo nije odgovrajuće objašnjenje ove napredne tehnologije. Šta je to što zapravo jednu mašinu čini inteligentnom? AI odgovara na ovo pitanje. Ona je ne samo računarska, već i interdisciplinarna nauka, koja obuhvata brojne pristupe.

  Koji su najpoznatiji primeri AI tehnologije? Neke od njih već koristimo svakodnevno! Veštačku inteligenciju, izuzev robota i naprednijih mašina, koriste:

  • Siri, Alexa, i ostali “pametni asistenti” tog tipa,
  • spam filteri u okviru email klijenata koje koristimo,
  • botovi za automatsko odgovaranje na poruke.

  Najveći fokus istraživanje AI tehnologije su sledeće komponente inteligencije: učenje, razmišljanje, rešavanje problema, percepcija i razumevanje prirodnog jezika.

  AI i sajber bezbednost – koje sajber pretnje najčešće vrebaju

  Imajući u vidu specifičnost AI tehnologije, ne iznenađuje njena povezanost sa sajber bezbednošću, odnosno sa ugrožavanjem iste. Odakle potiču ovi rizici?

  U poređenju sa tradicionalnim hardversko-softverskim sistemima, sistemi koje pokreće veštačka inteligencija imaju određene osobine, i obuhvataju određene procese, koji mogu biti meta sajber napada, i to ne onih na koje smo već “navikli” kod ostalih računarskih tehnologija. Po čemu su ovi sajber napadi specifični?

  Kada je reč o AI tehnologiji, sajber napadi mogu kompromitovati određeni setove podataka, pa proces “učenja” sistema ne bi tekao kao što je to planirano. Iz tog razloga, važno je da se obezbedi dodatna zaštita AI sistema, kako bi se obezbedilo nesmetano sprovođenje ciklusa učenja. 

  TOP 3 najčešća sajber napada u AI tehnologiji

  Kako je AI specifična, tako su i sajber napadi u ovoj oblasti drugačiji od onih “običnih” o kojima već mnogo znamo. Evo nekih najčešćih:

  1. Manipulacija sistema – jedan od najčešćih napada na AI sistem. On je koncipiran tako da utiče na algoritme, što posledično izaziva kreiranje netačnih previđanja.
  2. “Kvarenje” podataka – napad koji “kvari” odnosno “truje” podatke. Njegov cilj je manipulacija sistema učenja. Da bi se on sprečio, potrebno je minimizirati pristup osetljivim podacima.
  3. Krađa podataka – od naročitog je značaja kada su podaci “ugrađeni” u sam proces učenja. U ovom slučaju, napadači mogu izvršiti ekstrakciju podataka, koja kasnije može ugroziti čitav sistem.

  Kako bi se zaštitile od ovih napada, kompanije koje primenjuju tehnologiju veštačke inteligencije moraju imati napredan sistem odbrane od sajber napada. Pored bezbednosnih procesa koji se podrazumevaju, poželjno je da AI kompanije imaju aktivnu polisu sajber osiguranja.

  Sajber osiguranje može nadoknaditi troškove izazvane sajber napadima, kao i troškove spora u slučaju tužbi klijenata, po osnovu finansijskih gubitaka usled sajber napada. 

  Primena AI u sajber bezbednosti

  Zbog svih specifičnosti koje AI tehnologija nosi sa sobom, ono što je karakteristično za nju je odnos sa sajber rizicima. AI tehnologija na sajber bezbednost deluje dvojako: može je ugroziti, a može joj i doprineti. Kako AI radi protiv sajber bezbednosti, i koji su najčešći sajber napadi u ovoj sferi, pisali smo ranije u tekstu, ali kako to ova tehnologije doprinosi borbi protiv sajber rizika? 

  Veštačka inteligencija

  Primena tehnologije veštačke inteligencije moguća je i na polju sajber bezbednosti. Konkretno, AI i mašinsko učenje se mogu koristiti za automatizaciju procesa detekcije sajber pretnji, kao i za kreiranje efikasnijeg odgovora na iste, u poređenju sa tradicionalnim softverskim rešenjima.

  Tehnologije na kojima se zasnivaju AI i mašinsko učenje mogu se upotrebiti da se sistem “nauči” da neprekidno i nezavisno prikuplja podatke iz informacionog sistema kompanija. Ovi podaci se zatim analiziraju i koriste za kreiranje šablona koji su relevantni za borbu protiv sajber kriminala.

  Koliko god veštačka inteligencija bilo korisna, čak i kada govorimo o sajber bezbednosti, kompanije uvek moraju imati u vidu i njenu “mračnu” stranu. Ukoliko u vašom poslovanju potrebljavate AI tehnologiju, obavezno utvrdite da li je vaš sajber “štit” na mestu, i da li li ste na vreme ugovorili polisu sajber osiguranja.

  Razmišljate o uzimanju polise sajber osiguranja, ali niste sigurni koji treba da bude vaš prvi korak? Tu smo da pojasnimo! Kontaktirajte VIB stručni tim i mi ćemo razrešiti sve vaše nedoumice.

  Back To Top