skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

VIB-logo-80

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Želite da privučete talente i zadržite najbolje, a pri tom smanjite bolovanja? Uz benefite privatnog zdravstvenog osiguranja nećete više brinuti o kvalitetu svog tima!

  Danas, svaka kompanija koja koristi Internet ili cloud tehnologiju za traženje, pohranjivanje i deljenje podataka potencijalno je u riziku od sajber incidenata. Sajber osiguranje predstavlja jedn od rešenja za otklanjanje posedica.

  Šta naši klijenti mogu očekivati od usluge posredovanja u osiguranju?

   

  • Skrećemo pažnju na rizike i opasnosti koji mogu bitno otežati poslovanje ili čak dovesti do zatvaranja kompanije
  • Pripremamo odgovarajuće rešenje u osiguranju, upoređujemo i procenjujemo ponude, pregovaramo oko uslova osiguranja i pomažemo oko prijave i naplate štete
  • Pomažemo u donošenju odluke o potrebnoj zaštiti od rizika koji prete
  • Upoređujemo i procenjujemo ponude osiguranja s obzirom na pokriće, premiju, kreditni rizik, reputaciju osiguravača i sl., odnosno pružamo sveobuhvatnu uslugu pre, za vreme sklapanja i nakon sklapanja ugovora o osiguranju.

  Najsnažnija karika VIB-a je tim sačinjen od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u poslovima posredovanja u osiguranju, upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja, finansija i prava. Osnovni zadatak našeg tima je da pokreće inovacije i utiče na dizajn proizvoda osiguranja. Ubrzavamo postupak obrade šteta i procenjujemo i upravljamo rizicima.

  Motiviše me želja da spojim jednu tradicionalnu delatnost, kao što je osiguranje, sa modernim trendovima digitalnog poslovanja. Takođe i da kreiramo proizvode, koji mogu da odgovore na sajber rizike. – Predrag Tomić, Direktor/Suvlasnik

  Kratkoročni cilj naše usluge je optimizacija troškova osiguranja, dok se dugoročni efekat našeg delovanja ogleda u zaštiti bilansa klijenata.

  Mi se ne bojimo izazova i rizika koje je teško osigurati. Ako je nemoguće dobiti određen proizvod na lokalnom tržištu, obratićemo se našim kontaktima na evropskom tržištu, uključujući i londonsko (Lloyd’s of London).

  Budući da imam sreću da se bavim poslom koji volim, sa velikim entuzijazmom, nesebično delim svoje znanje sa drugima i želim da ih podstaknem na razmišljanje o prevenciji i zaštiti od rizika, s obzirom da su oni svuda oko nas, a dok se ne ostvare, malo ko je svestan toga. – Dejan Papuga, Direktor/Suvlasnik

  Većinski partner Društva za posredovanje u osiguranju „VIB“ doo je austrijska brokerska firma „VIB GmbH“ iz Beča. Jedan smo od retkih pružalaca usluge posredovanja u osiguranju na srpskom tržištu gde je lokalni menadžment uključen u vlasništvo kompanije. Treći lokalni partner je firma GCB, koja se preko svoje ćerke kompanije TMS bavi poslovima sertifikacije i upravljanjem rizicima. Ovakva struktura nam daje slobodu delovanja i prilagođavanja lokalnim potrebama i zahtevima tržišta.

  Mi smo međunarodna brokerska firma za posredovanje u osiguranju, koja uspešno posluje na evropskom tržištu od 2005. godine. Trenutno imamo četiri svoje kancelarija u Beogradu, Beču, Varšavi i Alma Ati, a u okviru partnerske mreže prisutni smo u 140 zemalja. To nam omogućava da pružamo usluge posredovanja u osiguranju i upravljanja rizicima na gotovo bilo kojoj lokaciji u svetu.

  Posredovanje u osiguranju - naš poslovni model

  VIB – posredovanje u osiguranju – deluje prvenstveno kao predstavnik klijenta u poslovnom odnosu sa osiguravajućim društvima. Uvek delujemo u ime i u interesu naših klijenata, kojima smo profesionalno odgovorni. Polise zaključene uz naše posredovenje u osiguranju,  u najvećoj mogućoj meri su prilagođene pojedinačnim zahtevima klijenata kako u pogledu pokrića tako i u visini premije osiguranja.

  Katalog naših usluga u posredovanju u osiguranju  obuhvata upravljanje rizicima i oblikovanje šire strategije osiguranja u kompanijama.

  Model posredovanja u osiguranju sadrži sledeće faze:
  • identifikacija potencijalnih rizika povezanih sa ekonomskom aktivnošću
  • upoređivanje sopstvenog spektra najznačajnijih rizika za transfer sa mogućnostima tržišta osiguranja
  • tumačenje statistike šteta i postojećih polisa osiguranja
  • razvoj prilagođenih programa osiguranja
  • sprovođenje postupka prikupljanja ponuda uz pregovaranje o posebnim uslovima
  • preporuka za izbor najbolje ponude, uz razmatranje obima pokrića i premije
  • izdavanje sertifikata osiguranja
  • kontrola ispravnosti izdatih dokumenata
  • praćenje otkaznih rokova i konačan obračun premije osiguranja
  • računovodstvene promene nastale nakon kupovine ili prodaje imovine ili ažuriranje vrednosti za osiguranje
  • drugi administrativni poslovi (zaključivanje aneksa ugovora o osiguranju, dodatne prijave osiguranja, itd.).
  • brzo i tačno formulisanje i podnošenje zahteva za nadoknadu štete
  • kontrola zakonskih rokova za naknadu štete
  • kompletiranje dokumentacije i verifikacija oštećenja
  • pregovori oko spornih odštetnih zahteva
  • status štete i status plaćanja, rezervisanja i regresa
  • uzroci i okolnosti nastanka štetnog događaja
  • tehnički rezultat i učestalost štetnih događaja
  • analiza odštetnih zahteva, uz mogućnost da klijenti preduzmu određene preventivne mere
  • promena visine franšize (učešća u šteti)
  • tematska obuka za zaposlene klijenta
  • pregled nezavisnog i sprovedenog rizika od strane osiguravajućeg društva
  • sredstva preventive
  • analiza koja se sprovodi tokom trajanja ugovora i promena u novom programu osiguranja

  Naš tim

  Dejan Papuga

  Dejan Papuga

  Direktor/suvlasnik

  20 godina iskustva u osiguranju

  Predrag Tomić

  Predrag Tomić

  Direktor/suvlasnik

  Direktor/Suvlasnik | 20 godina iskustva u upravljanu rizicima i osiguranju | Preduzetnik Predrag Tomić je…

  Miljana Perović

  Miljana Perović

  Izvršni broker

  tri godine iskustva u osiguranju

  Emina Mirković

  Emina Mirković

  Direktor odeljenja

  Direktor odeljenja za poslove posredovanja u osiguranju, 15 godina iskustva u osiguranju

  Naši partneri

  Back To Top