skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

VIB-logo-80

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  10 Najcescih Pitanja Za Drustvo Za Posredovanje U Osiguranju

  FAQ sadrži 10 najčešća pitanja naših potencijalnih klijenata u vezi sa angažovanjem društva za posredovanje u osiguranju. Ako pitanje nije u listi – kontaktirajte nas!

  1. Koja je uloga društva za posredovanje u osiguranju?


  Društvo za posredovanje u osiguranju je stručna firma za osiguranje koji ima ulogu posredovanja između klijenata i osiguravajućih kuća. Zadatak društva za posredovanje u osiguranju jeste da zastupa interese svojih klijenata pred osiguravajućom kućom prilikom ugovaranja polise osiguranja, naplate štete, podnošenja odštetnih zahteva, prikupljanja i analiziranja ponuda i pratećih aktivnosti vezanih za osiguranje.

  2. Da li društvo za posredovanje u osiguranju samo prikuplja ponude ili može da pomogne i oko drugih stvari?


  Pored toga što, u vaše ime, prikuplja ponude osiguravajućih kuća, društvo za posredovanje u osiguranju vam može pomoći svojim znanjem, iskustvom i stručnosti. Posrednici u osiguranju imaju znanja iz oblasti finansija, prava i korporativnog upravljanja, što im daje širok spektar veština i sposobnosti da precizno sagledaju pojedinosti vezane za određene situacije. U tom smislu, društvo za posredovanje u osiguranju deluje i kao konsultant, jer prati, analizira i procenjuje različite stepene rizika vezane za životno, neživotno i druge vrste osiguranja.

  Analizirajući rizike koji su povezani sa ekonomskom aktivnošću tržišta, društvo za posredovanje u osiguranju pronalazi posebne rizike za transfer koji odgovaraju individualnim potrebama klijenta. Pored toga, posrednici u osiguranju vam mogu pomoći i u analiziranju postojeće polise osiguranja, često predlažući optimizaciju u cilju smanjenja troškova i obezbeđenja boljeg pokrića.

  3. Da li su društva za posredovanje u osiguranju u stvari agenti?


  Ne, društva za posredovanje u osiguranju nisu agenti. Društva za posredovanje u osiguranju delaju kao nezavisni, samostalni stručnjaci, što znači da nisu vezani za jednu osiguravajuću kuću. Društvo za posredovanje u osiguranju  ima ugovore sa nekoliko različitih osiguravajućih kuća. Osim toga, posrednici u osiguranju imaju slobodu prilikom pronalaženja polise osiguranja, jer mogu pregovarati sa osiguravajućim kućama o posebnim uslovima.

  Sa druge strane, agenti osiguravajućih kuća – popularno, prodavci osiguranja – obično rade za jednu osiguravajuću kuću, čije proizvode i usluge nude potencijalnim klijentima. Često nemaju mogućnost da “izađu iz okvira” svoje kompanije, te ne možete očekivati rešenje koje je prilagođeno vašim potrebama (što nije slučaj sa posrednicima u osiguranju). Više o tome možete pročitati u ovom tekstu.

  4. Da li društvo za posredovanje u osiguranju radi za osiguravajuće kuće?


  Ne, društvo za posredovanje u osiguranju ne radi za osiguravajuće kuće. Odnos između posrednika u osiguranju i osiguravajućih kuća može se objasniti na sledeći način. Društva za posredovanje u osiguranju sklapaju ugovor sa određenim brojem osiguravajućih kuća, čime dobijaju pristup njihovim proizvodima i uslugama.

  Međutim, posrednici u osiguranju mogu – u zavisnosti od potreba njihovih klijenata – da zajedno sa osiguravajućim kućama kreiraju novi proizvod ili uslugu ili da traže posebne uslove prilikom odabira postojećih proizvoda ili usluga. Za više informacija pogledajte ovaj tekst.

  5. Kako društvo za posredovanje u osiguranju naplaćuje svoje usluge?


  Česta je zabluda da angažovanje društva za posredovanje u osiguranju nosi dodatne troškove za klijenta. Društvo za posredovanje u osiguranju naplaćuje svoje usluge dobijanjem provizije od osiguravajuće kuće sa kojom ima ugovor. U pitanju je procenat koji se odnosni na režijske i administrativne troškove zaključivanja i vođenja polise osiguranja (koji osiguravajuće kuće zadržavaju za sebe ukoliko polisu zaključi neki od njihovih agenata). Ukoliko vam, ipak, posrednik u osiguranju traži proviziju za svoje usluge, to znači da se odrekao mogućnosti da mu osiguravajuća kuća isplati proviziju.

  6. Šta je potrebno od dokumentacije prilikom angažovanja društva za posredovanje u osiguranju?


  Prilikom angažovanja društva za posredovanje u osiguranju, potrebno je da potpišete punomoćje kojim ga ovlašćujete da zastupaju vaše interese u svim aspektima vezanim za osiguranje. To znači da će posrednik u osiguranju, u vaše ime, prikupljati ponude osiguravajućih kuća, analizirati polise, procenjivati pozitivne i negativne aspekte polise i pregovarati sa osiguravajućim kućama u slučaju posebnih zahteva.

  7. Da li mogu da se obratim društvu za posredovanje u osiguranju prilikom naplate štete?


  Da, jer angažovanje društva za posredovanje u osiguranju ima velike prednosti prilikom naplate štete. Posrednici u osiguranju će vam pomoći da brže i efikasnije podnesete potrebnu dokumentaciju, kontrolišući njenu ispravnost i pomažući vam prilikom formulisanja odštetnih zahteva i prikupljanja dokumentacije. Takođe, društvo za posredovanje u osiguranju vodi računa o kontroli zakonskih rokova za naplatu štete, što smanjuje stres sa kojim se većina klijenata suočava u ovakvim situacijama.

  Osim toga, društvo za posredovanje u osiguranju vam može pomoći i prilikom utvrđivanja uzroka nastanka štete i sugerisati preventivne mere koje će vam, ubuduće, pomoći da izbegnete određenu vrstu štete. Takođe, posrednici u osiguranju prate i status odštetnih zahteva i pomažu prilikom regulisanja i praćenja naplate, rezervisanja i regresa.

  8. Da li društvo za posredovanje u osiguranju može da me posavetuje u vezi sa postojećom polisom osiguranja?


  Da. Jedna od prednosti angažovanja društva za posredovanje u osiguranju ogleda se i u činjenici da vam mogu pomoći i sa aktuelnom polisom osiguranja. Osim analiziranja polise (uslova, isključenja, premije, učešća u šteti), posrednik u osiguranju vam može uraditi i optimizaciju postojeće polise. U zavisnosti od vaše pozicije u kompaniji (CEO, CFO, HR ili Risk menadžer) ili profila vaše kompanije (proizvodne usluge, intelektualne usluge ili IT usluge), potražite savet posrednika na ovoj stranici.

  9. Da li društvo za posredovanje u osiguranju može da pronađe rešenje za moju kompaniju iako nije deo standardne ponude osiguravajućih kuća?


  Da. Društvo za posredovanje u osiguranju može, u vaše ime, pregovarati sa osiguravajućim kućama o posebnim uslovima osiguranja, koja ne moraju biti deo standardne ponude. Štaviše, posrednici u osiguranju mogu kreirati i novo rešenje, ukoliko vi kao njihov klijent imate potrebu za proizvodom koji nije zastupljen na našem tržištu.

  10. Da li društvo za posredovanje u osiguranju osiguranje ima licencu?


  Da. Sva društva za posredovanje u osiguranju imaju licencu izdatu od strane NBS-a, koja ujedno kontroliše njihov rad. Listu društava za posredovanje u osiguranju koja imaju licencu možete pogledati na sledećoj stranici.

  Back To Top