skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Hibridni rad i sajber bezbednost

  U poslednjih godinu dana, uslovi poslovanja na pojedinim tržištima izmenili su se i do neprepoznatljivosti. Neke kompanije nisu uspele da istraju uprkos velikom kapitalu, volji menadžmenta i stejkoholdera i precizno definisanoj strategiji, ali neke su uspele da se prilagode i opstanu. Rezilijentnost i fleksibilnost u poslovanju je ono što im je pomoglo da nastave svoj rad – a nekada je to iziskivalo velike organizacione promene. Jedna od takvih promena je i prelazak na hibridni rad. O čemu je tačno reč i kako je on postao jedna od najvažnijih “poruka” koje smo poneli iz prethodnog perioda čitajte u nastavku.

  Šta je hibridni rad i zašto je toliko popularan

  Kada kažemo “hibridni rad”, možda ćemo najpre pomisliti na tip proizvodnje, način funckionisanja neke fabrike ili možda na neki logistički proces. Međutim, odgovor nije nijedan od navedenih. Reč je o ljudima.

  Pojam “hibridni rad”, odnosno hibridni sistem rada, odnosi se pre svega na kombinaciju rada od kuće i rada u kancelariji, odnosno poslovnom prostoru kompanije. Tokom pandemije, veliki broj kompanija je prešao na rad od kuće pa je logično da se, nakon smirivanja situacije, zaposleni polako vraćaju u kancelarije, zar?  

  Stvari izgleda ne funkcionišu baš tako. Prema istraživanjima konsalting kompanije McKinsey & Company, budućnost rada je hibridna. Anketirani rukovodioci i zaposleni izjasnili su se da bi radije zadržali fleksibilnost rada od kuće, nego što bi se u potpunosti vratili u kancelariju. 

  Izvor: McKinsey & Company

  Rad na relaciji kancelarija – stan možda zvuči bolje, pa čak i produktivnije za mnoge zaposlene i kompanije, ali koje su implikacije ovakvog načina organizovanja? Jedna od najvećih stavki na ovoj listi je svakako sajber bezbednost.

  Hibridni sistem rada i sajber bezbednost

  Korišćenje ličnog umesto službenog računara, VPN pristup internoj kompanijskoj mreži, transfer fajlova načinima koji isu u skladu sa propisima sajber bezbednosti i kao finale: upotreba cloud tehnologije – sve su ovo “karike” jednog lanca sajber bezbednosti u slučaju hibridnog sistema rada. Koja je najslabija karika? Kako kod koga.

  Rad od kuće je za mnoge kompanije postao standard

  Manadžeri su mahom veoma pouzdani u funkcionisanje svojih sistema sajber bezbednosti, u smislu da veruju u informisanost i odgovornost svojih zaposlenih tokom hiridnog načina rada. Međutim, ima i onih koji priznaju da su njihove kompanije bar u nekom trenutku imale problem sa sajber incidentima, ili postoji realna verovatnoća da se to desi. Kao najslabije tačke sajber bezbednosti tokom ovakvog načina rada izdvajaju se:

  1. Ljudski element: zbog potencijalne niže koncentracije prilikom rada od kuće ili na prelasku u kanclearije, zaposleni postaju skloniji greškama kao što su otvaranje sumnjivih linkova, i nasedanje na razne phishing prevare.
  2. Tehnologija i rad u cloud-u: upotreba VPN-a koji nije dovoljan za zaštitu od sajber rizika, kao i masovni prelazak na upotrebu cloud-a, slabi sistem sajber bezbednosti kompanije, jer se u tom procesu zaboravlja na primenu osnovnih postulata zaštite od sajber pretnji. 

  Nijedna od ovih tehnologija nije sama po sebi manje bezbedna. Poenta je samo u tome da se tokom hibridnog načina rada, iako se produktivnost održava na viskom nivou, svest o bezbednost pada. Koje nam opcije ostaju – da li postoji način da hibridni rad bude bezbedan?

  Kako učiniti hibridni način rada bezbednim za sve?

  Ukoliko ste se odlučili za hibridni rad, neka i vaša strategija sajber bezbednosti bude hibridna. Počnite od pretpostavke da sve što ste do sada radili po pitanju zaštite od sajber rizika, mora da bude bolje. 

  Uređaji koji vaši zaposleni koriste moraju da budu redovno “pregledani”, a njihovi sistemi i anti-virus programi ažurirani, kako ne bi postali glavna čvorišta pretnji. Osigurajte pristupe internoj mreži, dokumentima i nalozima tako što ćete utvrditi multi-faktornu autentifikaciju pri logovanju, i redovno sprovodite provere postojećih rešenja za sajber bezbednost.

  Rad u kancelariji - da li je i dalje produktivan

  Na kraju, ostaje vam samo da dodatno edukujete zaposlene kako da na pravi način zaštite sebe i kompaniju tokom hibridnog rada.

  U čitavom ovom procesu postoji jedna važna stavka koja se podrazumva kod svih kompanija koje bar u nekoj meri funkcionišu online, skladište podatke ili posluju u slocud-u, a to je sajber osiguranje. Ono predstavlja dodatan nivo sigurnosti jer vam omogućuje da pokrijete potencijalne finansijske izdatke do kojih može doći zbog ugrožene sajber bezbednosti.  

  Želite da saznate više o sajber osiguranju? Kontaktirajte VIB tim i mi ćemo pronaći najbolje rešenje za potrebe vaše kompanije.

  Back To Top