skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Korona virus će skupo koštati biznise - da li će osiguranje pokriti gubitke

  Kompanije uglavnom uzimaju polise osiguranja koje se isplate kada dođe do određenih prekida poslovanja ili zaostatka u realizaciji poslovnih operacija. Međutim, kod ovakvih prekida uglavnom je reč o fizičkoj šteti, a ne o epidemiji. Epidemija korona virusa je zatvorila mnoge dobavljače u Kini, ali polise namenjene osiguranju od prekida rada neće moći da pokriju gubitke.

  Korona virus i svetska privreda

  Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) objavila je poražavajuće prognoze. Naime, ukoliko se nastavi širenje korona virusa, to može uzrokovati da se godišnji svetski ekonomski rast prepolovi, odnosno da on iznosi 1,5% umesto 2,9% kolike su bile prognoze pre izbijanja epidemije.

  Ovakav negativan uticaj na rast svetske privrede smatra se većim i fatalnijim nego bankarska (finansijska) kriza iz 2008. godine, kada su državne vlade bile primorane da banke izvlače iz problema. Svetski stručnjaci procenjuju i da je verovatno reči o fenomenu koji nastupa jednom u 100 godina, i da će kompanije morati da prođu kroz njega sa što manje gubitaka, kada nas tek čeka najgori deo.

  Korona virus i osiguranje – ipak previše kasno?

  Mnogi biznisi imaju polise osiguranja koje bi trebalo da se aktiviraju kada dođe do neke katastrofe, ali samo neke od njih mogu da pokriju rizike epidemije. Kompanije uglavnom uzimaju tip osiguranja poznat kao osiguranje od prekida rada. One uplaćuju određenu premiju kako bi nadoknadile izgubljena sredstva u slučaju ostvarenja određenog nepovoljnog događaja.

  Na prvi pogled može se činiti kako bi ovo bilo savršeno rešenje u osiguranju za slučaj izbijanja epidemije korona virusa, koja je uzrokovala zatvaranje fabrika u Kini, koje su do tada bile važne karike lanca snabdevanja stotine kompanija – od Majkrosofta do Meriota. Međutim, ovo osiguranje zahteva “direktne fizičke gubitke i štetu” kao uslov za isplatu nadoknade. 

  Pre 2 godine Munich Re, jedna od vodećih kompanija u domenu reosiguranja, pokušala je da uvede novu vrstu polise osiguranja – onu koja će održati biznis u slučaju epidemije. Mesecima nije bilo zainteresovanih osiguranika. Onda se dogodilo izbijanje korona virusa.

  Na nesreću mnogih kompanija koje su bile na udaru, u tom trenutku je već bilo prekasno da se uzimaju polise osiguranja protiv prekida rada usled epidemije korona virusa i više se ništa nije moglo nadoknaditi.

  Kao verovatno jedina pozitivna posledica ovog globalnog problema može da se smatra to što svakodnevne vesti o uticaju korona virusa na svetsku privredu navode mnoge rukovodioce na razmišljanje kako sledeći put mogu da zaštite svoje biznise. (The New York Times)

  Koliko će svetska privreda naučiti iz ove epidemije i da li će osiguranje od prekida rada usled epidemije privući još više osiguranika, ostaje da se vidi.

  Prekid rada zbog korona virusa – šta je sa potraživanjima?

  Osim primarnih poslovnih “žrtvava” epidemije, a misli se na kompanije iz domena saobraćaja, logistike, turizma i ugostiteljstva, ni druge firme se ne nalaze u zavidnom položaju. Naime, svi oni koji su imali makar 1 klijenta iz najugroženijih oblasti i industrija pitaju koliko će kasniti naplata njihovih potraživanja, i da li će uopšte do nje doći.

  Šta kada bismo vam rekli da postoji mogućnost transfera navedenog rizika na 3. stranu? Reč je o osiguranju od naplate potraživanja.

  Ovom polisom pokriveni su sledeći rizici:

  1. Kada kupac postane nesolventan u skladu sa zakonima zemlje u kojoj posluje.

  2. Kada kupac ne izvrši plaćanje 180 dana nakon roka dospeća fakture.

  Pored prednosi u finansijskom smislu, polisa osiguranja potraživanja olakšava izlazak na nova, i širenje mreže kupaca na postojećim tržištima, ali i omogućava prodaju bez bankarskih garancija. Još jedan važan benefit je što se osigurana potraživanja se mogu koristiti i kao kolateral, i omogućavaju dobijanje boljih uslova zaduživanja kod banaka.

  Momenat ulaska u osiguranje naplate potraživanja predstavlja početak ere sigurnog poslovanja za vašu kompaniju, i uspešnog upravljanja ovom vrstom finansijskog rizika. Konstantnim monitoringom dostupne su vam informacije o kreditnoj sposobnosti svih postojećih kupaca, kao i rejting (u vidu limita) novih, sa kojima tek želite da započnete saradnju. 

  Back To Top