Ljudski resursi – privucite i zadržite kvalitetan kadar

Svakodnevno se beleže prelasci nisko i visoko kvalifikovane radne snage u inostranstvo, gde su im obećani bolji radni uslovi. Ovaj problem ne pogađa samo državni sektor, već i privatni, gde su zarade zadovoljavajuće, a ljudski resursi segment u koji se … Continue reading Ljudski resursi – privucite i zadržite kvalitetan kadar