skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Moderna sredstva plaćanja i sajber bezbednost

  Razvoj modernih tehnologija doneo je brojne pogodnosti kada je reć o sredstvima plaćanja. Transakcije se obavljaju lakše (i brže) nego ikada, što je naročito pogodno za kupce koji hoće da ulože što manji napor kako bi relizovali svoje kupovine. Međutim, upravo ove nove tehnologije su uvele i još jednu nepoznatu u jednačinu: sajber rizik. Pročitajte na koji način su povezani moderna sredstva plaćanja i sajber bezbednost i kako se transakcije mogu zaštiti.

  FinTech: Inovacije, ali po koju cenu?

  Obavljanje kupovina, prebacivanje sredstava i plaćanje računa digitalno, brzo i lako. Ima li šta bolje? Od platnih kartica pa sve do mobilnih “novčanika” i aplikacija za plaćanje putem pametnih uređanja – sve je postalo sredstvo plaćanja. Iako možda možemo pomisliti da je razvoj tehnologija plaćanja na svom vrhuncu, ovo ipak može biti samo početak velike “digitalne transformacije plaćanja”.

  Postojanje ovih modernih sredstava plaćanja potpuno je “razmazilo” prosečnog korisnika, koji sada ima sve veće apetite i očekuje sve brže transakcije. I to mu se i servira. Međutim, sa sve većim mogućnostima nastaje i sve veći rizik. Konkretno – rizik od krađe podataka prilikom transakcija. 

  Moderna sredstava plaćanja – metode zaštite

  Pred onima koji se bave kreiranjem novih sredstava plaćanja i unapređenjem već postojećih, nalazi se težak zadak: primeniti novacije u industriji osetljivoj na sajber kriminal, bez gubitka poverenja korisnika. Ovo su samo neke od tehnologija koje se primenjuju.

  Tokenizacija i enkripcija

  Kada su u pitanju moderna sredstva plaćanja i sajber bezbednost, i tokenizacija i enkripcija igraju važnu ulogu. Iako se ove tehnologoije nejčešće spominju zajedno, zapravo su veoma različite u pogledu na koji funkcionišu.

  Moderna sredstva plaćanja

  Tokenizacija, kao što i njeno samo ime kaže, pretvara važne podatke što je recimo broj računa, u nasumične karaktere (tokene), koji sami po sebi nemaju nikakav smisao ili vrednost za hakere, ukoliko se dogodii da do njih dođu.

  Sa druge strane, enkripcija koristi kriptografiju da kreira dodatni sloj zaštite, kako bi originalne podatke držala netaknutim za sve osim za one koji imaju “ključ”.

  Verifikacija transakcija kupaca/klijenata

  Osim već uobičajene verifikacije na osnovu CVV broja, kompanijama koje vrše naplatu od korisnika preporučuje se uvođenje još nekih tipova verifikacije, kao što je prepoznavanje lica ili slično. 

  Ovi dodatni koraci koji se sprovode u cilju verifikacije pomažu u borbi protiv onlajn prevara, i omogućuju biznisima da brzo prepoznaju maliciozne procese, ali i brzo reaguju. Mnoge fintech kompanije otišle su i korak dalje, pa isprobavaju i verifikaciju putem videa.

  Beskontaktno plaćanje

  Izbegavanje čuvanje podataka o sredstvima plaćanja

  Ukoliko ne čuvate npoverljive podatke svojih kupaca, niko ih ne može zloupotrebiti, zar ne?

  Uvek je dobra praksa da se posebno vodi računa o tuđim podacima koje čuvamo, ali jedna od najboljih praksi zaštite poverljivih podataka je njihovo kompletno brisanje iz sistema. Tu napre govorimo o brojevima računa, kartica ili transakcija.

  Čuvanje ovih podataka automatski stavlja vaše klijente u potencijalnu opasnost od krađe i zloupotrebe podataka.

  Tehnička obuka zaposlenih

  U našem ranijem tekstu Sajber bezbednost i zaposleni: Edukacija kao prioritet, naveli smo da je ljudska greška jedna od najvažnijih izazivača sajber rizika u novije vreme. U skladu sa tim, potrebno je zaposlenima skrnuti pažnju – povećati im svest o sajber kriminalu i njihovim posledicama, i obučti ih kako pravilno da barataju podacima.

  Ne kreće sve od zaposlenih, ali oni mogu biti značajna karika u lancu sajber bezbednosti, naročito ukoliko prate procedure i najbolje prakse koje propisuje vaša kompanija, a kada je u pitanju zaštita od moguće krađe podataka, ili drugih pojavnih oblika sajber kriminala.

  Izuzev ovih mera koje su dosta uopšteno definisane, možete primeniti i neke konkretne protokole kao što su SSL sertifikacija koju smo već spominjali, ali i recimo upotreba AVS (Adress Verification Service) alata – alata za detekciju sumnjivih transakcija.

  Ukoliko u svom poslovanju nameravate da primenjujete, ili već primenjujete neka od modernih sredstava plaćanja, preporuka je da uzmete polisu sajber osiguranja. Ono predstavlja vid prenosa sajber rizika na osiguravajuću kuću u slučaju krađe podataka kojim vaš biznis raspolaže, i pokriće troškove sudskih sporova ukoliko dođe do tužbi ostećenih strana.

  Interesuje vas sajber osiguranje, ali ne znate odakle da počnete? Kontaktirajte VIB stručni tim i mi ćemo osmisliti najbolje rešenje za potrebe vaše organizacije.

  Back To Top