skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Naplata potraživanja Rizik broj 1 u poslovanju

  Bez obzira na to u kojoj industriji poslujete, tržište može biti veoma varljivo, konkurencija nelojalna, a poslovne prilike neizvesne. U moru raznih rizika sa kojima se moderna kompanija suočava, naročito u privatnom sektoru, izdvaja se rizik od nemogućnosti naplate potraživanja. Njegov “udar” na poslovanje ne može se ignorisati, ali ipak postoje načini da se on ublaži. Dajemo vam predlog kako sa njim da se izborite.

  Kreditni rizik – uzrok ili posledica?

  Kreditni rizik spada u finansijske rizike i predstavlja situaciju u kojoj prodavac ili pružalac usluga nije u stanju da naplati svoje potraživanje od kupca ili klijenta. Iako se na ovakav slučaj gleda kao na uzrok rizika, ovo je zapravo posledica. Pravi uzrok, prema nekim mišljenjima, je rezultat nepotpunog procesa prodaje, odnosno – gledanje na prodaju kao na sporednu aktivnost umesto da joj se pristupi strateški.

  Česta greška u prodaji koja kasnije dovodi do nemogućnosti naplate je pokušaj uticanja na uslove prodaje robe kada je ona već isporučena, ili kada je usluga pružena. Po tome se vidi da prodaja nije bila dobro zaokružena.

  Značajno je i napomenuti da se sa problemom naplate češće susreću mali biznisi (mikro, mala i srednja preduzeća), kojima to kasnije predstavlja prepreku za dobijanje podsticajnih sredstava.

  Nelikvidnost – čest uzrok nemogućnosti naplate

  Iako se kao glavni uzrok nemogućnosti naplate potraživanja obično smatra nedostatak sredstava kupca, ili eventualno namerno odbijanje plaćanja, kao čest “krivac” javlja je i nelikvidnost.

  Nelikvidnost preduzeća predstavlja nedostatak tekućih (likvidnih sredstava) na računu preduzeća. Treba je razlikovati od insolventnosti, koja se odnosi na situaciju kada kompanija ima više obaveza od potraživanja koja dospevaju, i koja se najčešće javlja kao posledica nelikvidnosti.

  Nesolventnost = zarobljen novac

  Na nelikvidnost gledamo kao na “zarobljen” novac: on postoji i u vlasništvu je određene kompanije, ali ona ne može da ga iskoristi za plaćanje dospelih obaveza u datom trenutku.

  Kako naplatiti potraživanje

  Dakle, niste dobili vaš novac na vreme i ne znate kako da naplatite potraživanje koje imate. Pred vama su 2 opcije:

  1. vansudsko namirenje novčanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja i
  2. sudsko namirenje potraživanja

  Kada je reč o vansudskom procesu, njemu obično pribegavamo kada želimo da izbegnemo dugo i složeno parničenje, troškove i dalje odlaganje naplate. Obično se sastoji iz sledećih koraka:

  • slanje Opomene pred utuženje,
  • pismeno obaveštenje dužniku,
  • sastanci u cilju postizanja dogovora,
  • predlog otplate duga u više rata,
  • uvođenje obezbeđenja isplate (menice, zaloge, hipoteka, ugovor o jemstvu)

  Osim ovih načina namirenja duga, dostupni su vam i faktoring i forfeting. Reč je vidovima finansiranja pri kojem određene institucije kupuju potraživanje, uz određenu proviziju. Time se kreditor rešava problematičnog potraživanja za iznos nešto niži od prethodno ugovorenog. Ovaj proces za debitora znači samo promenu lica kojem duguje, dok se sam iznos ne menja.

  Kako da se zaštitite od kreditnog rizika

  Naplata potraživanja može biti neprijatna i za vas i za vašeg klijenta/kupca, međutim, veoma je važno da zaštitite vaše poslovne interese. U tome vam može pomoći osiguranje od nenaplate potraživanja.

  Rizici pokriveni ovom polisom su:

  • bankrotstvo i stečaj – kupac je nesolventan i
  • odložena docnja – kupac nije izvršio plaćanje 180 dana nakon roka dospeća fakture iz ugovorenog posla

  Prednosti osiguranja potraživanja su brojne, a krajnji efekat je sigurnost u poslovanju i umanjenje rizika koji potencijalno može uzrokovati prekide u radu.

  Brinete da li će vam vaši klijenti platiti proizvode ili usluge na vreme? Niste sami u ovom procesu! Kontaktirajte naš tim i mi ćemo vam pomoći da što bolje zaštitite vaše interese uz neko od rešenja u osiguranju.  


  Back To Top