Da li se direktor i članovi uprave mogu zaštititi od odgovornosti?

Odgovornost direktora jedna je od tema koju malo ko spominje, jer obično nema mnogo onih koji su pozvani da o njoj govore. U korporativnoj hijerarhiji, najveći stepen odgovornosti imaju direktori i članovi uprave. Iako sa strane ne deluje da bilo … Continue reading Da li se direktor i članovi uprave mogu zaštititi od odgovornosti?