skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Ultimativni vodič kroz odredbe osiguranja u ugovorima

  Neretko se dešava da pojedine kompanije – dobavljači, gradske uprave, partneri, investitori, zahtevaju specijalne odredbe osiguranja, pa i zaključenje specijalnih polisa osiguranja kao deo ugovora. Ovo je naročito izraženo kod startup-a koji koriste sredstva iz fondova ili dobijena od investitora.

  U nastavku teksta možete pročitati nešto više o najčešćim situacijama kada se zahtevaju posebni uslovi osiguranja, i zašto se uopšte oni traže. Kada znate zbog čega su ove stavke uopšte deo vašeg ugovora, to će vam pomoći da postanete bolji pregovarač i postignete bolje uslove poslovanja.

  Osnove ugovornog rizika

  Kao što znamo, prebacivanje dela rizika na neku eksternu stranu smatra se dobrim upravljanjem rizicima. Glavni cilj ove operacije je da ne ostanete “praznih džepova” zbog toga što niste dobro procenili rizičnu situaciju. Podsećamo: ugovorni rizik predstavlja rizik da druga strana ne izvrši svoje obaveze definisane ugovorom.

  Kako biste umanjili izglede plaćanja za štetu, obavezno se ozbiljno pozabavite klauzulama o odricanju i ograničavanju od odgovornosti. Zapamtite: ovo je dvosmerni proces jer ujedno štitite i sebe i svog klijenta.

  Evo koja su to 5 ključna koraka kojim ćete obezbediti adekvatno pokriće ugovornog rizika.

  1.Analizirajte rizik i međusobne odnose

  Od suštinskog značaja je da vaš klijent bude svestan obima ugovorenog posla: ukoliko posao ili usluga podrazumevaju manje rada ili angažovanja, to ne znači da je i rizik manji!

  Za pravilan pristup riziku vaš klijent mora sagledati čitavu situaciju iz pravog ugla. On će najčešće procenjivati kvalifikacije druge ugovorne strane (vas), ko je odgovoran za koje poslove tokom projekta, kao i šta se realizuje tokom pojedinačnog ugovorenog posla.

  Svaka situacija i posao su jedinstveni, razmatranje svega što bi moglo da pođe naopako je svakako dobra ideja. Formulisanje “najgoreg mogućeg scenarija” i definisanje odgovornosti ukoliko do takvih slučaja dođe, može može vas ili vašeg klijenta kasnije spasiti troškova.

  2.Koristite klauzule o odricanju i ograničavanju od odgovornosti

  Kada je vaš klijent u potpunosti sagledao moguće rizike, sledeći korak je da sve napore za zaštitu njegovog interesa formulišete na odgovarajući način – odnosno, da u ugovor uvrsti odgovarajuće klauzule o odgovornosti i naknadi štete, i to tako što ćete formulisati određene odredbe osiguranja.

  Da ponovimo: svrha ovih posebnih odredbi je da zaštite klijenta tako što će odgovornost prebaciti na vašu kompaniju, ukoliko je to moguće. Ova odredbe se tumače u širem smislu i služi u prilog vašem klijentu. Što je konkretnija formulacija, to je bolje.

  Razumljivo, vi treba da se trudite da što više smanjite vaše ugovorne obaveze. Takođe, postoje granice do kojih je moguće da vaš klijent skine odgovornost sa sebe. Svi nastoje da zaštite svoje interese, pa je važno da znate prava značenja svih specifičnih odredbi.

   3.Odaberite odgovarajuće klauzule o osiguranju

  Klauzula o odšteti ima dvojaku ulogu. O prvoj je već bilo reči u odeljku iznad, a druga uloga je da ona deluje kao garancija da ćete platiti za eventualnu štetu koju prouzrokujete. Ovde do izražaja dolaze odredbe o osiguranju.

  Ukoliko je vaša kompanija dužna da po ugovoru prihvati odgovornosti za određene događaje i plati štetu, morate na stranu rezervisati novčani iznos namenjen za te svrhe. Baš iz ovih razloga, važno je da imate adekvatno osiguranje sa odgovarajućim limitom.

  Odredbe osiguranja

  4.Obezbedite odgovarajuće osiguranje

  Postarajte se da imate valjano osiguranje predviđeno ugovorom. Do vašeg brokera i vas je da obezbedite odgovarajuće osiguravajuće pokriće. Vrlo je moguće da će vaš klijent imati i specifične zahteve, kao što su njegovo navođenje kao dodatnog osiguranika, ili odricanje od prava na subrogaciju. Stoga je neophodno da i ovo precizirate na polisi.

  Osim toga, budite uvereni da će vaš klijent pažljivo razmatrati svaku stavku ugovora, pa se savetujete da obratite pažnju šta tačno potpisujete. 

  Generalno nije dobra ideja da menjate sadržaj ili formulaciju polise osiguranja. Takođe, vodite računa o datumima i rokovima u polisi, u odnosu na vreme realizacije vaše ugovorne obaveze. Budite transparentni u pogledu toga šta nudite klijentu: u smislu osiguranja, ali i drugih stavki.

  5. Prijavite štete na vreme

  U svetu biznisa, a naročito kod finansiranja startup-a iz investiocionih fondova, možete uočiti da se ništa ne može prikriti, već da sve mora biti transparentno i konkretno. Pravovremena i koncizna informacija je veoma poželjna – čak i kada je reč o podnošenju žalbi.

  Imajući to u vidu, velika je verovatnoća da ćete blisko sarađivati sa vašim klijentom kako biste efikasno prijavili štetu. U ovom slučaju, dobra komunikacija sa klijentom je od suštinskog značaja, kako ne biste propustili neki rok za prijavu štete.

  Čemu služe posebne odredbe osiguranja u ugovorima?

  Kao i ostali elementi ugovora, i odredbe osiguranja su tu da zaštite interese obe ugovorne strane. Međutim, one imaju i dodatan značaj:

  • Smanjuju izloženost rizicima – osiguranjem se smanjuje rizika vašeg klijenta da će pretrpeti štetu zbog nečega što je u vašoj nadležnosti. Neki od najčešćih rizika kojima vaš klijent može biti izložen su finansijski, reputacioni i operativni, ali od značaja mogu biti i pravni rizici.
  • Garantuju pažnju dobrog privrednika – u biznisu, kod njegovih učesnika, često postoji nivo dobre volje i fer pristupa sa kojim oni pristupaju poslovanju. Ovakav pristup označava se kao “pažnja dobrog privrednika”. Ovo konkretno znači da nijedna strana neće pokušati da izvrši prevaru. Klauzule o osiguranju doprinose pravednom načinu poslovanja obe strane i uspostavljanju poverenja.
  • Povećavaju šanse na tenderima – specifične klauzule o osiguranju često odlučuju ko će dobiti posao na tenderu. Imajući to u vidu, to ne znači da će vaša kompanija dobiti posao jer nudi pokriće za neki određeni slučaj. Morate ponuditi i visok nivo kvaliteta usluga uz to. Međutim, vaša spremnost da obezbedite osiguranje će vas ubaciti na listu pouzdanih dobavljača.

  Česte odredbe osiguranja u ugovorima

  Sada kada znate zašto se klauzule o osiguranju uključuju u ugovore, treba da znate i koje su najčešće. Evo kratkog pregleda:

  • Opšta odgovornost – ova polisa osiguranja se traži u gotovo svim ugovorima. Osiguranje opšte odgovornosti štiti treća lica ukoliko dođe do povrede, smrtnog slučaja ili oštećenja njihove imovine, a u vezi sa vašim poslovanjem.
  • Odgovornost direktora i članova uprave (D&O) – najćešće na njoj insistiraju investitori pre ulaganja ili pristupanju članstvu u upravnom odboru. D&O osiguranje najbolji je izbor za poslovanje u industrijama gde je prisutna visoka stopa regulacije, ili ako je industrija nova.
  • Sajber osiguranje – uglavnom se koristi kako bi se sačuvale informacije koje se razmenjuju između kompanije i treće strane. Cilj je da se obezbede sredstva koja bi pokrila štetu u slučaju curenja podataka.
  • Profesionalna odgovornost (E&O)osiguranje od profesionalne odgovornosti štiti treće lice u slučaju da mu vi isporučite tehnološki proizvod ili uslugu koji ne zadovoljava njegove potrebe, odnosno nije u skladu sa ugovorom. Ova polisa osiguranja će omogućiti kompaniji da nadoknadi klijentu štetu, nakon greške koja je dovela do finansijskog gubitka. Takođe, osigurane su i štete izazvane nenamernim kršenjem ugovorne obaveze sa vaše strane.

  Klauzule osiguranja koje se mogu javiti u ugovoru direktno će zavisiti od industrije u kojoj se ugovoreni posao obavlja, pa tako imamo specifične stavke za kompanije koje posluju u IT sektoru. Više o ovoj temi pročitajte u našem kratkom vodiču “Odgovornost za IT kompanije: Zaštita podataka, poslovanja i zaposlenih”.

  Svi ovi detalji na koje treba obratiti pažnju mogu vam se činiti previše komplikovanim. Ipak, to nije razlog da preskočite važne stavke u vezi sa osiguranjem u ugovoru.

  Potrebna vam je pomoć oko tumačenja klauzula? Oslonite se na nas! Kontaktirajte naš stručni tim i mi ćemo vas posavetovati kako da maksimalno zaštitite vaš biznis, i to uz pomoć osiguranja. Tu smo za vas!

  Back To Top