skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Svaka faza izgradnje nekog projekta je izložena vrlo specifičnim rizicima, a investitor i izvođač radova moraju uzeti u obzir pojavu raznih vrsta neželjenih događaja i potencijalne štete. Veća šteta u fazi izgradnje ili montaže ne dovodi samo do gubitka u vidu fizičkog oštećenja objekta ili opreme, već i do ozbiljnog kašnjenja radova, što prouzrokuje i gubitak profita investitora. Osiguranje objekata u izgradnji je garancija finansijske sigurnosti čitavog projekta.

  Osiguranje objekata u izgradnji i montaži osmišljeno je da zaštiti sve ugovorne strane uključene u realizaciju projekta – investitora, glavnog izvođača i sve podizvođače. Ovo osiguranje pokriva ceo proces implementacije, a predmet osiguranja su ugovoreni radovi, materijal, oprema, uređaji, postojeća imovina ili dodatni troškovi.

  Osiguranje se odnosi na posledice požara, eksplozije, prirodne katastrofe kao što su zemljotres, poplava, bujica i visoka voda, oluja i udar groma, sleganje i klizanje tla, štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode…

  Osiguranje se može proširiti i na građansku odgovornost za štete na imovini ili povrede trećih lica, koja nisu povezana sa procesom izgradnje. To znači da će osiguranje, umesto vas, obeštetiti treća lica i pružiti vam pravnu zaštitu u slučaju tužbe.

  Poseban deo polise se odnosi na gubitak profita investitora u slučaju kašnjenja završetka radova, pod uslovom da je kašnjenje rezultat oštećenja pokrivenih osiguranjem (ALOP).

  Najčešća pitanja - Osiguranje objekata u izgradnji

  Osiguranje objekata u izgradnji je osiguranje posebno dizajnirano za one koji učestvuju u građevinskoj industriji. Polisu može zaključiti glavni izvođač radova, podizvođači ili investitor projekta, a osiguranu su svi učesnici. Obaveza zaključivanja osiguranja se jasno definiše u ugovoru o izvođenju radova. Najčešće je jednom polisom osiguran ceo projekat, ali moguće je osiguranje podeliti na nakoliko polisa, koje prate različite faze izgradnje.

  Profesionalna odgovornost inženjera i arhitekata nije pokrivena osiguranjem objekata u izgradnji. Ukoliko, investitor zahteva osiguranje od profesionalne odgovornosti, potrebno je zaključiti posebnu polisu. Posebna polisa je najčešće vezana za celokupno poslovanje izvođača. Međutim, u posednje vreme investitori sve češće zahtevaju polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, koja će biti vezana samo za pojedinačan projekat.

  Osiguranje će nadoknaditi štetu, u slučaju nastanka događaja, koji može dovesti do fizičkog oštećenja ili uništenja imovine na gradilištu (objekat, oprema, mašine ili materijal). Osiguranje će isplatiti iznos za uništenje, nestanak ili oštećenje imovine u novčanom obliku, ili izvršiti zamenu ili popravku. Moguće je ugovoriti i nadoknadu za troškove raščišćavanja ruševina, kao i ostale posebno ugovorene troškove navedene u polisi.

  Nezgode na gradilištu mogu da nanesu štetu i na okolnim objektima, ili da dovedu do povrede ili smrtnog slučaja trećih lica. Tada će osiguranje isplatiti naknadu za štete koje nastaju kao posledica:

  1. telesne povrede zbog nezgode ili bolesti trećih lica (bilo da je smrtonosna ili ne);
  2. gubitaka ili oštećenja imovine koja pripada trećim licima zbog nezgoda, koje se dogode na gradilištu ili u njegovoj neposrednoj blizini;
  3. troškove sudskog spora;
  4. sve troškove nastale uz pisano odobrenje osiguravajuće kompanije.

  Ukoliko se dogodi materijalna šteta na gradilištu, koja je osigurana u sekciji 1, ovaj deo polise će nadoknaditi gubitak profita investitora koji se dogodio zbog smanjenog prometa i povećanih troškova radova. 

  Na primer, ukoliko se desi veća šteta prilikom izgradnje tržnog centra, otvaranje će biti odloženo. Zbog toga će kasniti i početak ugovora sa zakupcima lokala, pa će investitor trpeti zbog smanjenja planiranih prihoda.

  Franšiza ili učešće u šteti predstavlja iznos koji se odbija od iznosa odštete tokom konačnog poravnanja. Franšiza se uvek ugovara kod ovih polisa, a za cilj ima da se smanji administracija kod sitnih i čestih šteta. Time se takođe smanjuje trošak za premiju osiguranja. U zavisnosti od veličine projekta, visina franšize se kreće od par stotina evra, pa sve do nekoliko desetina hiljada evra, kod velikih projekata. Franšize je moguće ugovoriti u apsolutnom i procentualno iznosu, a vrlo često i kao kombinaciju oba.

  Svaka povreda ili nesrećni slučaj koji se desi radnicima na lokaciji nije obuhvaćena polisom osiguranja objekata u izgradnji. Sa druge strane, odgovornost prema trećim licima zbog povrede ili materijalne štete prouzrokovane nezgodom na gradilištu, pokrivena je ovom polisom. Ako želite da osigurate radnike, potrebno je zaključiti posebno osiguranje od nezgode.

  Osiguravajuća društva imaju različite kriterijume za sagledavanje rizika i obračunavanje premije u zavisnosti od vrste građevinskih projekata. Na primer, za stambene i poslovne objekte, premije se kreću od 0,2%  do 0,3% od vrednosti radova. Premija osiguranja zavisi od vrednosti projekta, vrste radova, kao i od dužine trajanja radova.

   

  Šta je potrebno od podataka da biste mogli da zaključite polisu osiguranja?

  Neki od osnovnih podataka, koji su potrebni za dobijanje ponuda za osiguranje objekata u izgradnji:

  1. Opis projekta
  2. Vrednost radova (projekta)
  3. Lokacija
  4. Period izvođenja radova
  5. Člano ugovora o izvođenju radova, koji se odnosi na osiguranje
  6. Detalji o postojećoj imovini
  7. Vrednost opreme i mašina za izvođenje radova


  Kako pomažemo kompanijama da zaključe kvalitetno osiguranje?

  Naša rešenja

  Najnoviji blogovi

  Back To Top