skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Osiguranje od odgovornosti

  Planirali mi to ili ne, propusti u poslovanju se događaju. Kako da mirno spavate dok vaš posao radi za vas? Na koji način da pokrijete štetu finansijski ukoliko se ona desi pri nekim poslovnim procesima ili proizvodnji? Odgovor na sva ta pitanja je isti: kvalitetno osiguranje od odgovornosti.

  Šta je osiguranje od odgovornosti?

  Jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju je šta je to osiguranje od odgovornosti i koja odgovornost je uključena u polisu.

  Osiguranje od odgovornosti predstavlja vrstu osiguranja u kojem se pravno lice osigurava od  propusta koji se mogu dogoditi prilikom poslova koje obavlja, a koji dovode do materijalne, finansijske, ili druge štete klijenta ili kupca. Ukratko rečeno: postoji određena odgovornost da posao bude realizovan na vreme i u skladu sa zaključenim ugovorom, pa se javila potreba da se ugovorne strane osiguraju od nepredviđenih okolnosti.

  Greške koje smo spomenuli mogu biti izazvane propustima kompanije koja isporučuje usluge ili proizvod, njenih podugovarača i podizvođača, ili usled nekih okolnosti na koje se ne može uticati (promena poslovanja usled promene političkog sistema, prirodnih nepogoda i slično).

  Neželjeni događaju mogu se ispoljiti i u vidu neuspešne proizvodnje i isporuke proizvoda, štete na proizvodu ili prodaje proizvoda koji izaziva štetu korisnicima. Osiguranje od odgovornosti služi baš da se iz njega pokrije nastala šteta, ukoliko do nje dođe.

  U zavisnosti od toga koje vrste je kompanija ili njen saugovarač, o kojoj industriji je reč i koliko je kompleksan zajednički projekat, postoje opšte i specifične odgovornosti, pa samim tim i osiguranje od opštih i specifičnih odgovornosti.

  Kada je reč o vrstama, izdvaja se osiguranje od opšte odgovornosti kao generalno, a ukoliko izvršimo podelu osiguranika po sektorima imamo:

  1. osiguranje od produktne odgovornosti – za proizvodne kompanije i
  2. osiguranje od profesionalne odgovornosti – za kompanije koje pružaju profesionalne usluge.

  Kada je reč o pojedinačnim industrijama, dobar primer je odgovornost za IT kompanije i osiguranje od tih specifičnih odgovornosti. 

  Pojam osiguranja od opšte, produktne i profesionalne odgovornosti

  Iako su posrednici u osiguranju načisto koje je koje rešenje u osiguranju, osiguranici su ti koji su zbunjeni. U nastavku dajemo odgovor na jedno od najčešće postavljenih pitanja a to je: Koje osiguranje štiti od kojih odgovornosti?

  Pokušaćemo da definišemo ova rešenja u osiguranju.

  Osiguranje od opšte odgovornosti omogućava vam da zaštitite vaše poslovanje od širokog spektra žalbi i/ili tužbi koje uključuju telesne povrede, oštećenje imovine, povrede ličnih prava i ostalu štetu koja može proisteći iz obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti jedne kompanije.

  Ova polisa može da obuhvati:

  • odgovornosti od nanošenja telesnih povreda i nanošenja štete imovini,
  • povredu ličnih prava,
  • naknadu za plaćanje medicinskih troškova,
  • naknadu za štetu iznajmljenog prostora.

  Osiguranje od produktne odgovornosti namenjeno je biznisima koji kao osnovnu delatnost imaju proizvodnju. Primenljivo je i nezamenljivo kod svih kompanija koje proizvode, prodaju, distribuiraju proizvode, ili na bilo koji način njima manipulišu. Polisa osiguranja od produktne odgovornosti aktivira se u slučaju da vaš proizvod izazove neku štetu. Ta šteta može biti: povreda, smrt ili finansijski gubitak.

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti namenjeno je biznisima koji pružaju profesionalne usluge ili imaju savetodavnu ulogu za svoje klijente. Ono može zaštititi kompanije od tužbi kao što su one za nemar ili grešku prilikom pružanja usluge, ili neispunjavanje zadatih performansi.

  Prvenstveno se odnosi na finansijsku štetu koju klijent pretrpi. Sa druge strane, povrede ljudi ili šteta na imovini se mogu osigurati polisom za osiguranje od opšte odgovornosti.

  Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti najčešće obuhvata:

  • stvarni ili navodni nemar – štiti kompaniju od stvarnog ili navodnog nemara za vreme pružanja profesionalnih usluga, kao što je davanje pogrešnog saveta ili nemogućnost da se usluga realizuje.
  • naknadu za troškove suđenja – obezbeđuje pravnu zaštitu ukoliko se podnese tužba pokrivena polisom.
  Osiguranje od opšte, produktne i profesionalne odgovornosti

  Značajno je napomenuti da polisa ne pruža pokriće za usluge realizovane u prošlosti (ne važi retroaktivno), ili za radove sprovedene bilo gde u svetu (to se mora zasebno ugovoriti). Takođe, treba imati na umu da polisa osiguranja od odgovornosti ne štiti vaš biznis baš od svih rizika. Zato je važno da se upoznate sa isključenjima koja su navedena u uslovima.

  Šta je zajedničko za sve vrste osiguranja od odgovornosti?

  Iako je reč o zasebnim rešenjima, ova osiguranja su koncipirana tako da:

  1. štite od poslovnih odgovornosti – jedna jedina tužba mogla bi nepovratno da ošteti poslovanje. Osiguranje od opšte odgovornosti i od profesionalne odgovornosti pomažu da se pravilno rasporedi finansijski teret ukoliko dođe do nepovoljnog događaja, a sve to u cilju maksimalne zaštite poslovanja.
  2. pokazuje da ste odgovorni – ova osiguranja govore klijentima da ste voljni da preuzmete odgovornost, ako je vaše preduzeće uzrok za neku nezgodu, ili grešku. Ne samo da pokazuje da želite da zaštitite svoje poslovanje, već i da imate na umu najbolje interese svojih klijenata.
  3. obezbeđuju sklapanje ugovora – osiguranje od opšte odgovornosti nije obavezno po zakonu, dok je osiguranje od profesionalne odgovornosti obavezno za neke delatnosti. Neki klijenti, posebno velike multinacionalne kompanije, mogu od vas zahtevati da imate polisu koja će pokrivati određeni deo opšte iliprofesionalne odgovornosti. Ovo će čak predstavljati i uslov rada sa tim kompanijama.
  4. pokazuje da ste ozbiljna kompanija – zaštita biznisa polisom osiguranja od odgovornosti ukazuje da ste ozbiljni i da nameravate da dugo ostanete u poslu. Potencijalni i postojeći klijenti videće da niste spremni da zbog jedne tužbe ugrozite budućnost vašeg preduzeća. To jača poverenje i stvara pozitivnu sliku vas i vašeg preduzeća.

  Razlike između osiguranja od opšte, produktne i profesionalne odgovornosti

  Kada govorimo o rizicima koje pokrivaju, dolazimo do suštinskih razlika između osiguranja od opšte odgovornosti i osiguranja od profesionalne odgovornosti.

  Osiguranje od opšte odgovornosti štiti od fizičkih povreda ili štete na imovini koje se javljaju usled svakodnevnog poslovanja kompanije. Iako ono jeste najviši nivo odgovornosti i kao takvo potrebno je svima, ono ne štiti od rizika koji postoje na svakodnevnom nivou.

  Na primer: ukoliko vaš kupac propadne kroz dasku drvenog poda koji ste mu vi upravo postavili, on može da vas tuži za telesne povrede. Kako bi se zaštitile od ovakvih specifičnih slučajeva, kompanije uz osiguranje od opšte odgovornosti uzimaju i osiguranje od produktne ili profesionalne odgovornosti – u zavisnosti od biznisa kojim se bave.

  Osiguranje od produktne odgovornosti štiti kompaniju od svih grešaka pri proizvodnji proizvoda i eventuelne štete koju ti proizvodi mogu naneti kupcima. To praktično znači da je kompanija pokrivena u slučaju tužbi za neku štetu koju je naneo njen proizvod.

  Ovo osiguranje često se javlja kao jedno od obaveznih, o ugovorima o izvozu proizvoda na strano tržište. Na primer: proizvodna kompanija odluči da izveze svoj prehrambeni proizvod na tržište EU. Jedan od uslova distributerske kuće za preuzimanje takvog posla je i osiguranje od produktne odgovornosti, odnosno osiguranje od odgovornosti za proizvod (sa nedostatkom).

  Osiguranje od profesionalne odgovornosti odnosi se na nemar ili grešku koji su povezani sa pružanje profesionalnih usluga ili savetovanja. Da budemo precizniji, umesto za fizičke nedostatke i štetu, ona se pre vezuje za zaštitu od finansijskih gubitaka.

  Na primer: klijent može tužiti poslovnog konsultanta jer je zbog njegovog lošeg saveta doživeo finansijski gubitak u svom poslovanju. Primetićete da ovde ne postoji nikakva telesna povreda, niti je fizički oštećena neka imovina.

  Da sumiramo: osiguranje od opšte odgovornosti je generalno i štiti vas od nepredviđenih okolnosti u poslovanju ma u kojoj industriji da privređujete, ali vam je uz njega potrebno i osiguranje od produktne ili profesionalne odgovornosti u zavisnosti od toga da li je vaša kompanija proizvodno ili uslužno orijentisana.

  I dalje niste sigurni koje su razlike između rešenja u osiguranju? Potreban vam je neko da za vas pročita sva ona sitna slova na polisama ili u ugovorima? Kontaktirajte naš stručni tim i mi ćemo vam dati sve potrebne savete kako da odaberete pravo osiguranje.

  Back To Top