skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Osiguranje od odgovornosti za proizvode - sve što treba da znate

  Iako ne možemo poreći intenzivan razvoj industrije usluga (naročito kada je reč o IT uslugama), temelji mnogih svetskih privreda i dalje su u proizvodnoj industriji. Poslovanje u proizvodnom sektoru sa sobom nosi i određene odgovornosti. Jedan od najefikasnijih vidova zaštite interesa kompanije je osiguranje od odgovornosti za proizvode.

  Najčešće tužbe po osnovu odgovornosti za proizvode

  Ukoliko pratite vesti možda ćete primetiti da ne prođe ni mesec dana a da ne čujemo za neku nezgodu koju izazovu određeni proizvodi: povreda deteta zbog igračke proizvedene sa greškom ili zdravstvene tegobe izazvane određenim vrstama kupovne, pakovane hrane.

  Smatra se da proizvodi sa greškom prouzrokuju na hiljade povreda korisnika tokom jedne jedine godine. Prosto je previše proizvoda na tržištu koji prilikom upotrebe izazivaju neku vrstu fizičkog bola ili tegobe.

  Za kompanije koje proizvode te proizvode postoji osiguranje koje ih može zaštiti od tužbi i troškova istih. Naime, reč je o osiguranju od odgovornosti za proizvode. Ovo rešenje u osiguranju je specijalno formulisano da se aktivira u slučaju tužbe za proizvode sa greškom. Evo nekih primera ovih tužbi:

  • Tužba za proizvod sa greškom nastalom u proizvodnji – proizvod čija upotreba izaziva fizičke povrede kod korisnika je tipičan primer proizvoda sa greškom nastalom prilikom proizvodnje. Primer je igračka sa sitnim delovima kojima deca mogu da se uguše. Bilo kakvu nezgodu da izaziva, ovaj proizvod definitivno ima defekt i kao takav može biti osnov za tužbu.
  • Tužba za proizvod sa neadekvatnim uputstvom za upotrebu – reč je o situaciji kada proizvod ne sadrži adekvatno uputstvo za upotrebu, ili u okviru uputstva nisu navedene kontraindikacije ili opasnosti koje se mogu javiti pri upotrebi. Primer za to su lekovi.
  • Tužba za proizvod sa greškom u dizajnu – kod proizvoda koji je sam po sebi opasan, jasno je da je reč o proizvodu sa greškom u dizajnu i da se ne radi o neadekvatnoj upotrebi od strane korisnika. Ova tužba najčešće se odnosi na celu liniju proizvoda koji su opasni za upotrebu.

  Kako osiguranje od odgovornosti pomaže u kriznim poslovnim situacijama?

  3 faktora koja dovode do tužbi za odgovornost za proizvode

  Kada se kompanija prprema da na tržište izbaci proizvod, odličan je trenutak da se izvrše poslednje provere kvaliteta, kako ne bi došlo do tužbe po osnovu odgovornosti za proizvode. Šta to tačno znači?

  Uzmimo Nike kao primer. Ova kompanija predstavlja sinonim za visokokvalitetnu sportsku obuću već decenijama. Međutim, desilo se da se patika koju je proizveo Nike, a koju je nosio poznati košarkaš naglo raspala i izazvala povredu igraču zbog koje je on završio sa igrom za tu sezonu. Ova situacija bila je povod za mnoge razgovore o temi odgovornosti za proizvode.

  Počevši od prototipa proizvoda pa sve do završne verzije, sve proizvodne kompanije su u opasnosti od problema kroz koje je prošao Nike. Bilo koja kompanija može postati meta tužbe, što znači da bi proizvođači trebalo da se maksimalno potrude da tokom procesa proizvodnje isključe moguće rizike koji bi se javili pri kasnijoj upotrebi.

  Proizvodna kompanija

  Imajući u vidu najčešće tužbe koje nastaju po osnovu odgovornosti za proizvode o kojima smo pisali na početku ovog teksta, možemo definisati i koji su najčešći defekti na proizvodu koji ih mogu prozrokovati. Tu se izdvajaju:

  • nedostaci u proizvodnji – prozvod je proizveden na takav način da ga je opasno koristiti,
  • nedostaci u dizajnu – greške u fazi dizajna mogu se posle manifestovati na štetu korisnika i 
  • nedostaci u vezi sa uputstvom za upotrebu – u uputstvu za upotrebu nisu date precizne instrukcije ili nisu navedene kontraindikacije upotrebe.

  Svi navedeni defekti mogu biti validan osnov za tužbu od strane oštećenog korisnika, pa je veoma važno da se obezbedi osiguranje od odgovornosti za proizvode.

  Greška u dizajnu koja je koštala 46 miliona dolara

  Kako izgleda i koliko košta kada proizvod ima tolike nedostatke u dizajnu da je to dovelo do fatalnih povreda, saznala je IKEA. Naime, zbog grešaka pri dizajniranju, komoda Malm je pala na dvogodišnjeg dečaka, koji je tom prilikom stradao.

  Pročitajte ceo tekst<<

  Po čemu se osiguranje od odgovornosti za proizvode razlikuje od osiguranja od opšte odgovornosti?

  Osiguranje od odgovornosti za proizvode je posebno namenjeno kompanijama iz proizvodne industrije. Da li to znači da je ono samo po sebi dovoljno? Po čemu se ono uopšte razlikuje od osiguranja od opšte odgovornosti?

  Osiguranje od opšte odgovornosti štiti od fizičkih povreda ili štete na imovini koje se javljaju usled svakodnevnog poslovanja kompanije. Iako ono jeste najviši nivo odgovornosti i kao takvo potrebno je svima, ono ne štiti od rizika koji postoje na svakodnevnom nivou.

  Na primer: ukoliko vaš kupac propadne kroz dasku drvenog poda koji ste mu vi upravo postavili, on može da vas tuži za telesne povrede. Kako bi se zaštitile od ovakvih specifičnih slučajeva, kompanije uz osiguranje od opšte odgovornosti uzimaju i osiguranje od odgovornosti za proizvode.

  Osiguranje od odgovornosti za proizvode štiti kompaniju od svih grešaka pri proizvodnji proizvoda i eventuelne štete koju ti proizvodi mogu naneti kupcima. To praktično znači da je kompanija pokrivena u slučaju tužbi za neku štetu koju je naneo njen proizvod.

  Ovo osiguranje često se javlja kao jedno od obaveznih, o ugovorima o izvozu proizvoda na strano tržište. Na primer: proizvodna kompanija odluči da izveze svoj prehrambeni proizvod na tržište EU.

  Jedan od uslova distributerske kuće za preuzimanje takvog posla je i osiguranje od produktne odgovornosti, odnosno osiguranje od odgovornosti za proizvode (sa nedostatkom).

  Da rezimiramo: Ne, vašoj proizvodnoj kompaniji nije dovoljna samo polisa osiguranja od odgovornosti za proizvode. Da, treba je kombinovati sa drugim rešenjima u osiguranju.

  Ukoliko imate još neke dileme kada je reč o razlici između osiguranja od opšte i produktne odgovornosti, kao i kako treba da izgleda vaša polisa osiguranja, kontaktirajte naš stručni tim i mi ćemo vam osmisliti optimalno rešenje u osiguranju.

  Back To Top