skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  osiguranje od prekida rada

  Rizici su sastavni deo svakog poslovanja. Ne postoji način da se u potpunosti zaštitite od svih okolnosti koje vas mogu zadesiti na vašem poslovnom putu. Ipak, postoje vrlo efikasna rešenja koja vam privremeno ili dugoročno mogu doneti potrebnu sigurnost i rasteretiti vaše poslovanje dodatnih rizika i gubitaka.

  Jedno od takvih rešenja je i osiguranje od prekida rada. Bilo da se vaš posao nalazi u povoju ili je na vrhuncu produktivnosti, u svakom trenutku može doći do neželjenog prekida u poslovanju. Uzrok prekida može biti požar ili neka elementarna nepogoda. Kako će se to odraziti na kompaniju? Ogromnom materijalnom štetom i velikim gubicima.

  Da li se gubitak usled prekida rada može nadoknaditi

  Bez odgovarajuće polise osiguranja od prekida rada, proces nadoknade gubitaka trajaće znatno duže i pitanje je da li će se vaš posao u potpunosti oporaviti i nastaviti uzlaznom putanjom. Ugovaranjem polise osiguranja od prekida rada svojoj firmi obezbeđujete sigurnost da, ukoliko dođe do prekida rada, nastali gubici budu nadoknađeni relativno brzo i bezbolno.

  Tokom prošle godine, procenjeno je da je oko desetak hiljada malih i srednjih preduzeća pretrpelo posledice nastale usled nekontrolisanih događaja kao što su požar ili fizičko oštećenje objekta i opreme. Osim više milionske materijalne štete u vidu oštećenih objekata, opreme, proizvoda, sirovina i slično, na teret poslodavaca stavljeni su i novčani gubici u vidu neisplaćenih zarada radnicima i dugovanja prema bankama i državi.

  Za većinu firmi, gubici su toliko veliki da bez osiguranja od prekida rada mnoge ne uspevaju da opstanu već su prinuđene da privremeno ili trajno obustave poslovanje. Više o tome možete saznati od naših brokera.

  Osiguranje od prekida rada vs. osiguranje imovine

  Iako većina preduzetnika ugovori osiguranje imovine, ono često nije dovoljno da pokrije sve gubitke nastale prilikom požara ili drugog uzroka koji vodi ka prekidu poslovanja. Osiguranje imovine osmišljeno je da pokrije materijalnu štetu nastalu na objektima i opremi, što znači da će vam polisa osiguranja imovine obezbediti novac da sanirate oštećenja na vašim poslovnim prostorijama, fabričkim pogonima i opremi. Nažalost, tu se završava pokriće osiguranja imovine – a vama i dalje ostaju brojni troškovi koji nemaju veze sa oštećenom imovinom, već sa činjenicom da nećete proizvoditi jedno izvesno vreme. Ko će plaćati rate kredita ili poreze, doprinose i zarade dok se vi ne oporavite od gubitaka? Ukoliko imate ugovorenu polisu osiguranja od prekida rada, imate i zagarantovan način da pokrivate tekuće troškove iako ne ostvarujete profit. Zbog toga je osiguranje od prekida rada sjajna dopuna postojećem osiguranju imovine – pored toga što ćete uspeti da nadoknadite štetu na opremi, moći ćete i dalje da ispunjavate svoje tekuće mesečne obaveze što će privremeno odložiti mogućnost da u potpunosti zatvorite svoju firmu.

  Razmislite o tome da li želite miran san ili noćnu moru

  Stručnjaci za procenu rizika će vam reći da ne postoji način da vam se nešto ne dogodi. Vaš posao je izložen riziku od prvog dana, bez obzira na to koliko su vaše odluke promišljene i strateški isplative. Bezbrižnost možete imati jedino ukoliko znate da postoji podrška u slučaju da se dogodi nepredviđeno – resurs na koji možete da se oslonite dok pokušavate da svoje poslovanje ponovo stavite na noge. Previše vremena bez ostvarenog profita može samo odgoditi potpunu revitalizaciju i oporavak biznisa, a to neće doneti štetu samo vama, već i vašim zaposlenima, njihovim porodicama i vašim klijentima i saradnicima.

  Da li želite da vaš život postane noćna mora? Nemojte čekati da se to dogodi – kontaktirajte naše brokere radi procene i saveta.

  Back To Top