skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Osiguranje za it outsouricng kompanije

  Digitalizacija, digitalna transformacija, prelazak na cloud tehnologiju – sve su to promene kroz koje prolaze brojne organizacije, kako bi ostale efikasne i konkurentne. Neke od njih odlučuju da internalizuju ove moderne, digitalne funkcije, a neke da ih izmeste van same kompanije, odnosno outsource-uju. Koje su prednosti ove druge opcije i kako osiguranje pomaže da svi zaštite svoje interese u ovom procesu? Više o tome čitajte u ovom tekstu namenjenom i kompanijama koje outsource-uju, ali i firmama koje preuzimaju izvršenje iT usluga.

  Šta su IT outsourcing kompanije

  IT outsourcing kompanije su oni biznisi koji u tuđe ime i za tuđ račun izvršavaju određene zadatke iz domena informacionih tehnologija. Neke od tih usluga su: IT korisnička podrška, web ili softversko programiranje, održavanje računarskih mreža, održavanje IT sistema ili infrastruktura, upravljanje korisničkim nalozima, održavanje baza podataka i slično.

  Najčešći razlog za korišćenje usluga ovih firmi je “podela rada i specijalizacija”. Naime, kada neka kompanija ima potrebu za IT uslugama koje ne spadaju u njen core business, ona ih outsource-uje. Time joj ostaje više resursa da se bavi onim po čemu je poznata, odnosno za šta je obučeno njeno kompletno osoblje.

  IT podrška

  Kao što smo rekli na početku, kompanije se mogu odlučiti da obuče svoje ljude (ili unajme nove, osposobljene) da izvršavaju određene zadatke, ili unajmiti eksternu firmu. 

  IT outsourcing: Prednosti angažovanja eksternih IT stručnjaka

  Sada kada znamo koja je osnovna logika iza outsourcinga, možemo da razmotrimo da li vredi preduzimati taj korak. Evo osnovnih prednosti:

  • Fokusiranje na ono što je važno – ukoliko se kompanija odluči na outsourcing. To ne znači da ona nema interne  IT stručnjake. To može značiti da rukovodstvo želi da “ojača” slabije delove procesa, ili da je kompaniji potrebna pomoć oko većih projekata. Na primer, neka firma može odlučiti da unajmi eksternu IT podršku koja bi vodila računa o upitima korisnika, kako bi se interni IT tim fokusirao na projekte od suštinskog značaja za tu organizaciju.
  • Smanjenje troškova – ukoliko kompanija nema interni IT tim, outsource-ovanjem će preskočiti trošenje novca i vremena na zapošljevanje IT osoblja. Ovo je ujedno i jedan od najvažnijih razloga za outsourcing.
  • Unapređenje bezbednosnog aspekta – s obzirom na to da većina kompanija koje nisu iz IT sfere nema dovoljno sredstava da uloži u kompletnu infrastrukturu za sajber bezbednost, eksterna IT kompanija specijalizovana za ove poslove može biti od vitalnog značaja.

  Ovo su samo neke od prednosti angažovanja IT outsourcing firme, a od njih se posebno po značaju izdvaja treća. Zašto je sajber sigurnost toliko važna?

  Sa rastom uticaja digitalnih tehnologija u svim industrijama, povećao se i sajber rizik, odnosno rizik od pojave nekog oblika sajber kriminala. Jedno je ipak veoma izvesno: niko nije siguran. Baš iz tog razloga, bilo da je vaša partnerska IT outsourcing kompanija zadužena za aspekt sajber osiguranja ili neku drugu IT uslugu, važno je da zajedno razmotrite bezbednosne mere.

  Neke od najčešćih zloupotreba i oblika sajber kriminala su: virusi, spyware, ransomware (sajber iznuda), scareware, krađa identiteta i phishing.

  Ko je kriv? Šta kada dođe do krađe podataka

  Dakle, zabeležen je slučaj sajber kriminala. Šta dalje? Da ova nepredviđena okolnost ne bi značila i gašenje i IT outsourcing kompanije i njenog klijenta, potrebno je da se preduzmu neke preventivne mere. Konkretno pričamo o određenim polisama osiguranja.

  IT outsourcing kao način za smanjenje troškova

  Osiguranje za IT outsourcing kompanije

  Pored osnovnih rešenja u osiguranju o kojima IT kompanije moraju razmišljati, izdvajaju se i sledeće dve polise:

  1. Sajber osiguranje – za svaku kompaniju koja koristi internet tehnologiju, a za IT kompanije prvenstveno, sajber sigurnost je od suštinskog značaja.
  2. Osiguranje od profesionalne odgovornosti za greške i propuste za IT industriju (Tech E&O) – u slučaju da je kompanija načinila profesionalnu grešku, moguć scenario je tužba klijenta. To ne samo što može voditi do gubitka tog klijenta, nego može rezultirati i potpunom obustavom poslovanja.

  Koristite usluge IT outsourcing firme i brinu vas sajber rizici? Kontaktirajte naš im i formulisaćemo polisu koja odgovara potrebama vašeg poslovanja.

  Imate IT outsourcing kompaniju i niste sigurni kako biste platili štetu nanetu klijentu? Informišite se više o potencijalnim rešenjima u osiguranju koja će potencijalnu katastrofu pretvoriti u malu neugodnost. Naš tim vam stoji na raspolaganju.

  Back To Top