skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Osiguranje za marketinške agencije

  Marketing je jedna od funkcija u kompanijij koja se najčešće outsource-uje. Kao jedan od sektora podrške, često bude potisnut u drugi plan i po pitanju razvoja, i po pitanju finansiranja. Kada je marketing vaš “core business” i imate agenciju u čijem je fokusu marketing, rizici mogu biti brojni, baš zbog prirode marketing funkcije. Koje su opasnosti sa kojima se možete suočiti i kako može da vam pomogne osiguranje za makretinške agencije pročitajte u nastavku.

  Najčešći rizici za marketinške agencije

  Već smo navikli da u periodima kada je potrebno smanjenje troškova poslovanja, to se često radi na štetu marketinga. Ukoliko ste vi ti koji obavljate marketinške aktivnosti za kompanije, sigurno znate da izazova kao što su ovi ima mnogo, ali ipak se mogu identifikovati. Problemi sa kojima se marketinške agencije obično susreću, a koji direktno proističu iz njene delatnosti su:

  • Naplata potraživanja – rizik od nemogućnosti naplate potraživanja prema klijentima. Nemogućnost naplate onoga što ste zaradili i što vam prema ugovoru pripada može izazvati zastoje u poslovanju. Ovakva pojava se naročito dešava kod marketinških agencija, jer kao što smo ranije naveli – ovo je funkcija na kojoj se najčešće smanjuju troškovi.
  • Profesionalna odgovornost – kao i kod svakog drugog biznisa čija je osnova pružanje profesionalnih usluga, može se dogoditi da klijent ne bude zadovoljan vašim rešenjima, ili da ste svojim radom naneli neku finansijsku štetu. Kao ishod ovakvog nezadovoljstva može se javiti čak i tužba.
  • Sajber rizici – rizici od curenja informacija, raznih hakerskih i ransomware napada, krađe podataka. Marketinške agencije obično skladište neke podatke o svom klijentu, ili razmenjuju informacije o njemu unutar svog tima ili sa podizvođačima. Šta kada se ti podaci, posredstvom hakerskog napada, nađu kod nekog drugog? Ovaj problem je naročito izražen kod agencija koje se specijalizuju za digitalni marketing.
  • Zaštita ličnih podataka i GDPR – Sa uvođenje GDPR regulative EU (General Data Protection Regulation) pojačala se kontrola načina kako kompanije koriste dobijene lične podatke. Ovo je naročito problematično u marketingu, jer raspolaže raznim informacijama dobijenih preko društvenih mreža ili newsletter-a koji se vode za klijenta, naročito ukoliko je u pitanju B2C (Business to Consumer – poslovanje okrenuto krajnjim potrošačima) brend.
  • Ugrožavanje prava intelektualne svojine – u pripremi materijala za klijenta, bilo to foto, video ili tekstualni materijal, može se desiti da se iskoristi tuđ rad. Tužbe za upotrebu tuđih fotografija su naročito česte čak i kod nas. Kako se zaštititi?
  • Opšta odgovornost – ukoliko agencija posluje iz određenog poslovnog prostora /ili ima zaposlene, može doći telesne povrede, oštećenje imovine (na primer: iznajmljeni lokal), povrede ličnih prava i ostale štete usled obavljanja redovnih poslovnih aktivnostii. Potreban vam je neki vid garancije da ovakve smetnje neće ozbiljnije ugroziti vaše poslovanje.
  • Velika fluktuacija zaposlenih – usled načina i tempa rada koji mnogi kreativci ne mogu uvek da iznesu, ali i zbog velike konkurencije na tržištu, marketinške agencije često se suočavaju sa nemogućnošću zadržavanja talentovanih radnika.
  Rad sa klijentima - marketinške agencije

  Ne možete se u potpunosti rešiti ovih rizika, ali ih možete raspodeliti na druge – na primer, na osiguravajuće kuće. To činite putem odgovarajućih polisa osiguranja. Koja rešenja u osiguranju su pogodna za marketinške agencije pročitajte u nastavku.

  Osiguranje za marketinške agencije – kako može da pomogne?

  Dakle, želite da umanjite rizike poslovanja vaše marketinške agencije. U ova nesigurna vremena važno je identifikovati sve prepreke koje mogu pretiti vašem biznisu, a zatim ih prebaciti na osiguravajuće kuće.

  Postoje određena rešenja u osiguranju koja se poklapaju sa najvažnijim rizicima navedenim u predhodnom odeljku. Ako smo označili naplau potraživanja, profesionalnu odgovornost i sajber rizike kao najveće neprijatelje našeg biznisa, možemo definisati i koje su to polise osiguranja koje rešavaju ove probleme. To su:

  • Osiguranje potraživanja – štiti vas od od nemogućnosti naplate potraživanja, bilo da radite sa domaćim ili inostranim klijentima, za koje vi predstavljate dobavljače usluga.
  • Osiguranje profesionalne odgovornosti – štiti kompaniju ukoliko ona svojim radom prouzrokuje finansijski gubitak kod trećih lica. To se može desiti ukoliko dođe do grešaka pri redovnom poslovanju ili nedovoljno dobrih performansi. 
  • Sajber osiguranje – štiti vaše poslovanje u slučaju štete i gubitaka povodom narušene sajber bezbednosti podataka, a konkretno: sajber i ransomware napada (sajber iznuda), curenja informacija i sličnih incidenata.
  • Osiguranje opšte odgovornosti – omogućava vam da zaštitite vaše poslovanje od širokog spektra žalbi i/ili tužbi koje uključuju telesne povrede, oštećenje imovine, povrede ličnih prava i ostalu štetu koja može proisteći iz obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti jedne kompanije.
  • Privatno (dobrovoljno) zdravstveno osiguranje – u svetu već uobičajeno, kod nas je još uvek redak benefit za zaposlene. Baš zbog toga što se u kompanijama na našem tržištu ne viđa često, privatno zdravstveno osiguranje može biti upravo ona stavka koja će vašu kompaniju staviti ispred drugih poslodavaca i omogućiti vam da zadržite kvalitetan kadar.

  Davno je prošlo vreme kada možete da se oslonite na dobre odnose sa klijentom, ili na to da će vaši zaposleni paziti da ne uzmu nečiji rad i iskoristiti ga u nekoj kampanji – svesno ili nesvesno.

  Osiguranje za marketinške agencije je tu da bude vaš oslonac u poslovanju, kako biste nesmetano proizvodili mnoštvo kreativnih rešenja za  vaše klijente i njihove korisnike, kao i do sada. 

  Ukoliko još uvek niste sigurni gde je mesto osiguranja u vašem svetu marketinga, ali ste svesni rizika sa kojim ste suočeni, rado ćemo vam objasniti sve detalje.

  Back To Top