Osiguranje za marketinške agencije kao čvrst oslonac poslovanju

Marketing je jedna od funkcija u kompanijij koja se najčešće outsource-uje. Kao jedan od sektora podrške, često bude potisnut u drugi plan i po pitanju razvoja, i po pitanju finansiranja. Kada je marketing vaš “core business” i imate agenciju u … Continue reading Osiguranje za marketinške agencije kao čvrst oslonac poslovanju