skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Osiguranje za SaaS kompanije - sve što treba da znate

  Najveći igrači u privredi više nisu samo multinacionalne proizvodne kompanije, teška industrija i banke kao nekada – sredstva i ljudski resursi sada se slivaju u pravcu IT giganata, startup-a, i SaaS kompanija. U poslednje vreme Saas industrija prosto cveta. Koji su njeni izazovi poslovanja, ali zašto je važno osiguranje za SaaS kompanije pročitajte u nastavku.

  Šta je SaaS

  SaaS (Software as a Service) je industrija koja plasira softverska rešenja kojima se pristupa onlajn u vidu pretplate, umesto da se kupi jednokratno i instalira na računar ili drugi pametni uređaj. Postoji i nešto drugačije tumačenje: SaaS kompanije su organizacije koje koriste softver da bi pružale usluge korisnicima. (Izvor: HubSpot

  U praksi, upotreba SaaS alata znači da unapred platite mesečni/godišnji iznos za upotrebu određenog softvera i pristupate mu kada god želite sve dok imate internet konekciju.

  Kažemo “alati” zato što većina SaaS kompanija kao proizvod ima upravo alat koji povećava produktivnost ili olakšava procese u radu u brojnim industrijama. Imajući to na umu, većina ovakvih alata je B2B orijentacije. Značajno je reći i da se oni uglavnom baziranju na cloud tehnologiji.

  Tri najpoznatije SaaS kompanije u svetu su Google, Adobe i Slack.

  Najveći rizici u SaaS industriji

  Svaka industrija dolazi sa svojim rizicima u poslovanju, pa SaaS nije izuzetak. Ovo su najčešći problemi sa kojima se kompanije iz ovog sektora suočavaju:

  1. Curenje podataka – situacija kada dođe do kopiranja, prenošenja, pregleda, krađe i upotrebe važnih informacija od strane neovlašćenih lica. Rezultati istraživanja koje je sproveo IBM potvrđuju da prosečan trošak curenja podataka može ići i do 141 dolar po podatku.
  2. Sajber napadi – SaaS kompanije su često žrtve sajber kriminala kao što su DDoS napadi i sajber iznude (ransomware). Oni dovode do krađe ili uništavanja važnih podataka. 
  3. Pad sistema – zbog prirode njihovog rada SaaS kompanije se prilično oslanjaju na rad programera, sistema i alata trećih lica. Ukoliko neko od njih zakaže, to se direktno odražava na prekid rada SaaS alata i može urzokovati nezadovoljstvo i tužbe krajnjih korisnika.

  Osiguranje za startup – zašto vam je potrebno?

  Primeri curenja podataka u SaaS kompanijama

  Kao što smo naveli, curenje podataka je jedno od najčešćnjih problema pri poslovanju SaaS kompanija. Evo nekih zabeleženih slučajeva curenja podataka koje vredi istaći:

  • Yahoo – 3.000 miliona naloga,
  • LinkedIn – 177 miliona naloga,
  • Adobe – 152 miliona naloga,
  • Weebly – 46 miliona naloga.

  Zašto je osiguranje za SaaS kompanije važno 

  SaaS kompanije zavise od pravovremene i kvalitetne isporuke usluga – podataka svojim korisnicima. Iz tog razloga, potrebno je da njihov sistem bude stabilan, brz i efikasan kao što ga oni i predstavljaju svojim potencijalnim kupcima. 

  SaaS alati zasnivaju se na cloud tehnologiji

  Međutim, prekid u radu može doći zbog različitih situacija – od rutinskog održavanja sistema, do sajber napada. Ukoliko dođe do ovakvih nepredviđenih okolnosti i korisnici izgube novac, SaaS kompanije moraju da plate nadoknadu.

  Šteta koju nakon curenja podataka ili pada sistema može pretrpeti sam biznis može se ispoljiti na njen sistem vrednosti, reputaciju ili poverenje kod kupaca. Ovi nedostaci i krizne situacije mogu se pokriti iz osiguranja.


  Osim tehničkih problema koji se mogu javiti, u SaaS industriji uočavaju se i poslovni propusti. Baš zbog toga, potrebno je pripremiti osiguranje od klasičnih poslovnih rizika.

  Koje osiguranje je potrebno SaaS kompanijama?

  Polise osiguranja o kojima bi ovi biznisi trebalo da razmisle su:

  1. Sajber osiguranje – zaštitiće organizaciju od tužbi i kazni usled krađe informacija ili curenja podataka
  2. Osiguranje od profesionalne odgovornosti – štiti kompaniju ukoliko ona prouzrokuje finansijski gubitak kod trećih lica. To se može desiti ukoliko dođe do grešaka pri redovnom poslovanju ili nedovoljno dobrih performansi. 
  3. Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O) – štiti kompaniju i ključne pojedince od tužbi i žalbi usmerenih na menadžment kompanije. 
  4. Osiguranje od opšte odgovornosti – pomaže kod upravljanja bazičnim poslovnim rizicima sa kojima se SaaS kompanija susreće pri poslovanju. Tu spada nanošenje štete trećim licima (klijenti, vendori…) dok se nalaze u vašim poslovnim prostorijama, ili koje vaši zaposleni slučajno načine dok su u poseti klijentu. Ovo osiguranje omogućava vam da zaštitite vaše poslovanje od širokog spektra žalbi i/ili tužbi koje uključuju telesne povrede, oštećenje imovine, povrede ličnih prava i ostalu štetu koja može proisteći iz obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti jedne kompanije.
  5. Osiguranje imovine i opreme – bilo koja kompanija koja posluje u „fizičkom“ svetu snosi rizik da joj imovina bude oštećena ili uništena. Ukoliko je vrednost servera koji se koriste za pružanje usluge velika, mnogo toga je pod rizikom.

  Ne čekajte da se dogodi pad sistema ili sajber napad da biste reagovali! Osigurajte vaš SaaS biznis nekim od odgovarajućih rešenja u osiguranju. Niste sigurni koja polisa vam je potrebna? Kontaktirajte naš stručni tim i zajedno ćemo odabrati najbolju opciju za vašu kompaniju.

  Back To Top