skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  posrednik u osiguranju

  Osiguranje je opcija koja će se javiti samo pojedincima i to često “najimućnijima”. To misle oni koji puštaju da im se stvari nekontrolisano događaju. Postoji milion razloga zašto bi trebalo razmišljati o polisi osiguranja. Međutim, isto tako postoji i milion razloga da se odluka o sigurnosti lične imovine, posla ili života odloži za neki drugi put.

  Koji je vaš razlog da svoj život prepustite odlukama drugih?

  Parola “šta bude – biće” u trenutku može da napravi više štete nego koristi. Tada, nažalost, ne pomažu ni kajanje ni lupanje po čelu. Kao pojedinac, retko ste u prilici da od intenziteta životnih i poslovnih obaveza sagledate rizike kojima ste svakodnevno izloženi. Zato je dobro imati ličnog savetnika – posrednika u osiguranju – koji vam može pomoći da donesete odluku koja će vas štititi od neplaniranih situacija.

  Međutim, praksa je pokazala da šira javnost zapravo i ne zna šta posrednik u osiguranju radi. Mnogi se pitaju koja je njegova uloga u industriji osiguranja. Da li su posrednici isto što i agenti osiguravajućih kuća? Možda posrednik u osiguranju radi za određenu osiguravajuću kuću? Kako oni naplaćuju svoje usluge? I kako će vam posrednik u osiguranju pomoći da dođete do osiguranja baš po vašoj “meri”?

  Lična karta posrednika u osiguranju

  posrednik u osiguranju

  Jedna od najčešćih zabluda u vezi sa posrednicima u osiguranju jeste da rade za osiguravajuće kuće. Kako bi inače imali pristup polisama osiguranja?

  Istina je da posrednici imaju pristup svim polisama osiguranja, čak i onima koje se ne plasiraju za širu javnost. Nije u pitanju nikakva tajna “šema”. Zbog prirode svog posla, posrednik ima na raspolaganju više opcija kako bi mogao da pronađe rešenje koje odgovara klijentu.

  To je možda i najveća razlika u odnosu na osiguravajuće kuće. Najčešće, osiguravajuće kuće samostalno kreiraju proizvode i usluge, ne posvećujući pažnju individualnim potrebama klijenata.

  Dakle, posrednici mogu da kreiraju rešenje koje nije u zvaničnoj ponudi osiguravajućih kuća, a koje će na efikasan način pomoći klijentu.

  Posrednici u osiguranju ne rade za osiguravajuće kuće. Oni su nezavisni stručnjaci koji povezuju osiguravajuće kuće sa krajnjim korisnicima, imajući u vidu isključivo individualne potrebe korisnika i specifičnosti rizika kojim su izloženi.

  Posrednik u osiguranju naplaćuje više?

  Kada se upoznate sa posrednikom u osiguranju, jedno od pitanja koje će vam pasti na pamet je i kako oni naplaćuju svoje usluge. Da li je ugovaranje polise osiguranja preko posrednika skuplje nego ugovaranje preko osiguravajuće kuće? Da li postoji dodatni procenat koji se plaća zbog angažovanja posrednika?

  Odgovor je: ne. Posrednici ne naplaćuju usluge svojim klijentima. Njihova provizija je uključena u polisu osiguranja odgovarajuće osiguravajuće kuće. 

  Ne verujete? Evo dodatnog pojašnjenja.

  Kada ugovarate polisu osiguranja, najveći iznos koji vidite je premija. To je suma koja se isplaćuje prilikom doživljenja ili, parcijalno, prilikom različitih situacija koje menjaju vaš status (na primer, prilikom nezgode ili bolesti). U sklopu premije, postoje različiti troškovi koji pokrivaju ne samo deo koji će vama biti isplaćen, već i administrativne/režijske troškove osiguravača. U te troškove spadaju prikupljanje podataka od klijenta i osiguravajućih kuća, zatim izrada ponude i definisanje pokrića, odnosno limita polise. Ovi troškovi postoje i kada zaključujete polisu sa osiguravajućom kućom, što znači da ih ne možete izbeći.

  Da li to znači da će vaša polisa biti uvećana za procenat posrednika?

  Odgovor je ponovo – ne. Posrednik u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju u kojem je posrednik zaposlen, ima ugovor sa osiguravajućim kućama. U sklopu tog ugovora, osiguravajuće kuće uplaćuju proviziju – odnosno procenat koji potpada pod administrativne/režijske troškove osiguravača – posredniku a ne agentu osiguravajuće kuće.

  Vi kao klijent nemate dodatnih troškova angažovanja brokera. Ukoliko vam broker traži proviziju za svoje usluge, to znači da se odriče provizije koju bi dobio preko osiguravajuće kuće, što umanjuje i troškove obrade vaše polise.

  Šta možete očekivati prilikom sastanka sa posrednikom?

  Interes posrednika u osiguranju je da VI, kao njihov klijent, izađete sa najboljim mogućim rešenjem koje će zaštititi vašu imovinu, vaš posao, život ili vašu poziciju u firmi. Prilikom ugovaranja polise osiguranja, posrednici delaju kao vaši zastupnici pred odgovarajućom osiguravajućom kućom, što vam obezbeđuje najviši stepen transparentnosti i poverenja.

  Pre zvaničnog potpisivanja polise o osiguranju, posrednik će vam zatražiti neke osnovne podatke koji će mu pomoći da prikupi ponude i da proceni vašu situaciju i potrebe. Nakon prikupljanja ponuda, posrednik će zakazati sastanak  i proći sa vama kroz ponude koje je u međuvremenu prikupio. Ono što je bitno jeste da će vam objektivno predstaviti svaku ponudu, analizirajući sve aspekte polise a imajući u vidu vaše potrebe. Ako već imate polisu osiguranja, možete je dostaviti posredniku na procenu, a on će uraditi optimizaciju osiguranja.

  Back To Top