skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  posrednika u osiguranju

  Šta CEO, CFO, HR i Risk menadžer imaju zajedničko? Svi su, barem jednom u toku svoje karijere, bili izloženi pritisku od potencijalnih i aktuelnih rizika od šteta, propusta ili grešaka. U većini slučajeva, ovi profesionalci su na teži način naučili šta je potrebno da bi kompanija čiji su deo normalno funkcionisala.

  Često smo u prilici da komuniciramo sa ovim profesionalcima, te smo vremenom stekli uvid u njihove potrebe i izazove sa kojima se suočavaju kada je reč o ugovaranju osiguranja. Svaka od uloga nosi određeni stepen odgovornosti i drugačiju vrstu angažovanja. Posredovanje u osiguranju je moguće rešenje kada je potreban pogled iskusnog stručnjaka sa strane.

  posrednika u osiguranju

  Pored pojedinačnih uloga u kompaniji, primetili smo da se i kompanije određenih profila na drugačiji način bore sa izazovima vezanim za upravljanje rizicima u svom poslovanju. Oni koji se bave proizvodnjom strahuju od drugačijih vrsta rizika nego oni koji se bave pružanjem intelektualnih ili IT usluga. Stoga smo svakoj od ovih grana posvetili posebnu pažnju, da bismo na što bolji način mogli da odgovorimo njihovim potrebama.

  Šta možete očekivati od usluge posredovanja u osiguranju?

  Mi na posredovanje u osiguranju ne gledamo samo kao na puko dovođenje u vezu dve strane. Verujemo da je svako rešenje dovoljno dobro ukoliko na pravi način odgovara na potrebe onoga kome je namenjeno. Kvalitet ugovorenog osiguranja se vidi tek kada se desi neka šteta i obračuna nadoknada. Šta možete očekivati od našeg tima, ukoliko se odlučite za uslugu posredovanja u osiguranju.

   

  Pouzdana i stručna procena rizika

  Pre nego što se upustimo u analizu rešenja, prvo što uradimo jeste procena rizika vaše kompanije. Ne mislimo samo na strukturu poslovanja, već na specifične detalje koji, mahom, ostaju neprimećeni. Takav pristup nam omogućava da dobijemo kompletnu sliku o rizicima kojima je vaše poslovanje izloženo i da predložimo strategiju upravljanja rizicima. Skrećemo pažnju na rizike i opasnosti koji mogu bitno otežati poslovanje ili čak dovesti do zatvaranja kompanije

   

  Detaljna analiza trenutnih polisa i predlog za unapređenje osiguranja

  Višegodišnje iskustvo u industriji osiguranja omogućava nam da sa velikom preciznošću ustanovimo eventualne greške i propuste u vašoj trenutnoj polisi i da vam predložimo korake kojima možete unaprediti trenutni paket mera upravljanja rizicima. Fokusiramo se na to da pokrijemo sve potencijalne situacije koje bi, dugoročno, mogle negativno da se odraze na vaše poslovanje. Kratkoročni cilj naše usluge posredovanja u osiguranju je optimizacija troškova osiguranja, dok se dugoročni efekat našeg delovanja ogleda u zaštiti bilansa klijenata. 

   

  Pronalaženje prilagođenih rešenja

  Jedna od prednosti našeg posredovanja u osiguranju je i to što imamo pristup rešenjima koja nisu namenjena širem tržištu. U pojedinim slučajevima je nemoguće uklopiti klijentove potrebe sa postojećim rešenjem. Tada ulazimo u pregovore sa osiguravajućim kućama radi pronalaženja potpuno prilagođenog rešenja, koje će na najbolji mogući način ispuniti potrebe klijenta i obezbediti dugoročnu sigurnost njegovog poslovanja.

   

  Izveštavanje i administracija osiguranja

  Redovno izveštavanje jedan je od bitnih segmenata našeg poslovanja. Svesni smo da je osiguranje specifičan proizvod, koji nije uvek razumljiv svima. Takođe, u pitanju je veoma dinamičan proizvod, koji je potrebno stalno usavršavati da bi obezbedio maksimalan rezultat i pokriće u slučaju rizičnih situacija. Zato, ukoliko se odlučite za našu uslugu posredovanja u osiguranju, možete da očekujete da ćemo preuzeti deo administrativnih i operativnih obaveza u vezi sa rokovima dospeća polise ili eventualnim promenama u toku trajanja osiguranja.

  posrednika u osiguranju

   

  Asistencija prilikom naplate štete

  Svaka polisa je samo papir, dok se ne desi neki neželjeni događaj. Najznačajniji deo usluge posredovanja u osiguranju je i asistencija i savetovanje prilikom naplate štete. Pored toga što je naš cilj da pronađemo i ponudimo rešenje koje će odgovarati potrebama naših klijenata, naš posao ne prestaje potpisivanjem polise osiguranja. Adekvatno obeštećenje u slučaju štete nam je prioritet. Ovaj deo usluge obuhvata:

  • brzo i tačno formulisanje i podnošenje zahteva za nadoknadu štete
  • kontrolu zakonskih rokova za naknadu štete
  • kompletiranje dokumentacije i verifikacija oštećenja
  • pregovori oko spornih odštetnih zahteva
  • status štete i status plaćanja, rezervisanja i regresa
  • uzroci i okolnosti nastanka štetnog događaja
  • praćenje tehničkog rezultata i učestalosti štetnih događaja
  • analiza odštetnih zahteva, uz mogućnost da klijenti preduzmu određene preventivne mere

  O prednostima angažovanja posrednika u osiguranju pisali smo u ovom tekstu. Ukoliko razmišljate o rešenjima u osiguranju, posetite našu naslovnu stranu i izaberite opis koji vas najbliže određuje.

  Kako kompanijama pomažemo da zakljuće kvalitetno osiguranje?

  Back To Top