skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Risk menadžer

  Kao neko ko ima primarnu odgovornost za operativne poslove vezane za osiguranje, često ste izloženi brojnim administrativnim procedurama vezanim za polisu osiguranja

  Kada dođe red na naplatu štete, vaši minuti se pretvaraju u sate. Treba popuniti papirologiju, paziti na greške i sitna slova, kontaktirati osiguravajuću kuću… A sve to traži mnogo vremena. Zato bi vam angažovanje posrednika u osiguranju pomoglo da sve operativne poslove završite brzo – i efikasno.

  OSTAVITE PODATKE I ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

  Upoznajte nas sa vašom situacijom

  Pomoći ćemo vam da razumete vašu trenutnu poziciju iz perspektive upravljanja i transfera rizika, predstavljajući vam tumačenje statistike šteta i potencijalne rizike vezane za ekonomsku aktivnost.

  Pomoći ćemo vam da razumete prednosti i nedostatke pojedinih rešenja, da biste lakše mogli da donesete odluku koja će oblikovati budućnost vaše kompanije.

  Možemo preporučiti rešenje za koje smatramo da će odgovarati vašim potrebama ili možemo stupiti u pregovore sa osiguravajućim kućama o posebnim uslovima.

  Nakon potpisivanja polise osiguranja, vodimo računa o svim operativnim aspektima polise – štedimo vam vreme i novac koje biste potrošili na direktan kontakt sa osiguravačima.

  Posrednici u osiguranju znaju za sve “cake” koje su često napisane sitnim slovima. Zbog toga, njihovo angažovanje može imati višestruke koristi kako za vas lično (ipak ste vi “na udaru” kada dođe do propusta u popunjavanju zahteva), tako i za vašu kompaniju.

  Prilikom saradnje sa posrednicima, možete očekivati pomoć oko:
  • formulisanja i podnošenja zahteva za nadoknadu štete
  • kontrole zakonskih rokova za naknadu štete
  • kompletiranja dokumentacije i verifikacije oštećenja
  • pregovora oko spornih odštetnih zahteva
  • statusa štete i statusa plaćanja, rezervisanja i regresa
  • utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka štetnog događaja
  • analize tehničkog rezultata i učestalosti štetnih događaja
  • analize odštetnih zahteva, uz sugestiju seta preventivnih mera

  Mi čitamo sitna slova za Vas! Dopustite nam da vam pomognemo da pronađete svoje idealno rešenje.

  Back To Top