skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Građevinska industrija

  Zbog prirode i složenosti projekata, građevinska industrija predstavlja jednu od najrizičnijih industrija u svetskoj ekonomiji. Svaki građevinski projekat je jedinstven i često potpuno nezavistan od ostalih, sa svojim izazovima i ishodima. Nedostatak precizno formulisanog akcionog plana za upravljanje rizicima svakog projekta može dovesti do problema sa budžetom, profitabilnošću, efikasnošću ili rokovima izvršenja projekata. Kako ublažiti rizik u građevinskoj industriji?

  Proces upravljanja rizikom u građevinskim kompanijama pomaže menadžerima i inženjerima da anticipiraju rizik, i eliminišu ga na vreme, kako ne bi ugrozio čitav projekat. Iako postoje različiti softveri i rešenja za upravljanje projektima od velike pomoći, neophodno je da menadžeri budu upoznati sa vrstama rizika u građevinskoj industriji.

  Kada je reč o ovom sektoru, uočavaju se tri glavne kategorije rizika, o kojima će i ovde biti više reči. To su:

  1. bezbednosni rizik,
  2. finansijski rizik i
  3. rizik od neispunjenja rokova.

  #1 Bezbednosni rizik

  Rad u građevinskoj industrije je jedna od najopasnijih profesija današnjice. Prema podacima Britanskog regulatora za sigurnost i zdravlje na radu (Health and Safety Executive – HSE), građevinska industrija ima treću najvišu stopu smrtnih slučajeva, u poređenju sa ostalim granama industrije.

  Bezbednost na radu predstavlja veliki rizik u građevinskoj industriji i jedan od najznačajnijih prioriteta na gradilištima. Kako bi se izbegle nesreće na radu, projektni menadžeri sprovode obavezne dnevne inspekcije, prema utvrđenim listama. Ova provera stanaj bezbednostij je od izuzetnog značaja, jer ukoliko bar jedna važna stavka sa liste nike ispunjena, to može obustaviti citav proces izgradnje.

  Ne samo da ove liste sprečavaju povrede i fatalne ishode istih, nego one na neki način predstavljaju i neku vrstu standarda koji treba da se prate i poštuju. 

  Najčešće nesreće na gradilištima uglavnom spadaju u neku od sledećih kategorija:

  1. pad sa visine,
  2. spoticanje i padovi sa visine,
  3. zarobljenost ispod objekta koji se urušava ili pokreće,
  4. udarci pokretnih, padajućih ili letećih predmeta i
  5. povrede nastale tokom rukovanja, podizanja ili nošenja predmeta.
  Bezbednost radnika u građevinskoj industriji

  Posao projektnog menadžera podrazumeva preduzimanje svih mera zaštite na radu, i održavanja bezbednosti na gradilištu, ali da li možemo uvesti zaštitu radnika (i građevinske kompanije) na nekom višem niviou? Odgovor na ovo pitanje je osiguranje.

  Da bi se obezbedila od ovih rizika, građevinskim firmama se uglavnom preporučuju sledeća rešenja u osiguranju:

  • Zdravstveno osiguranje – s obzirom na velike zdravstvene rizike na gradilištima, preporučuje se razmatranje privatnog zdravstvenog osiguranja, ili kolektivnog osiguranja zaposlenih.
  • Osiguranje od opšte odgovornosti – pokriva finansijski gubitak koji građevinska kompanija može pretrpeti na ime sudskih troškova, kao i za iznos koji je ona u obavezi da plati kao naknadu na osnovu zahteva podnetog protiv nje ili njenog osoblja, po osnovu opšte odgovornosti (fizičke povrede, oštećenje imovine i slično). 

  #2 Finansijski rizik

  Kod projekata ovakvih razmera kao što su to građevinski, postoji toliko finansijskih rizika da sama pomisao na njih menadžeru i inženjeru izaziva pravu glavobolju. Finansijski rizik u građevinskoj industriji se uvek unapred sračunava, kako ne bi došlo do neplaniranih troškova. Preporučuje se pomno praćenje sati rada, kao i utroška materijala. 

  Za neke građevinske projekte traži se posebna kompanija – investitor. Da bi pozajmica za građevinski projekat uopšte bila odobrena, često se traži da među potrebnom papirologijom budu priložene i određene polise osiguranja. Zašto se ovo traži?

  Investitor obično traži polise osiguranja kako bi zaštitio svoja sredstva. Iz ovih polisa, on može da naplati voja sredstva ukoliko dođe do kršenja nekih ugovornih obaveza ili finansijskih gubitaka. 

  Više o tome koje polise osiguranja se obično traže kao uslovi za dobijanje investicija pročitajte u ovom tekstu.

  Naravno, uvek je prisutan i onaj najveći rizik, a to je da investitor ili vlasnik nemaju dovoljno sredstava da projekat privedu kraju.

  #3 Rizik od neispunjenja rokova

  S obzirom na to da na finalni ishod građevinskih projekata utiče veliki broj faktora, može se dogoditi da rokovi ne budu ispunjeni na vreme. Bilo kakva pomeranja tokom dizajna, izgradnje, ili brojnih eksternih faktora može uticati na raspored aktivnosti i rokove, i produžiti trajanje čitavog projekta. To može rezultovati problemima u komunikaciji sa različitim stejkholderima – investitorima, klijentima, kupcima ili radnicima.

  Neispunjenje rokova je realan rizik u građevinskoj industriji i javlja se usled različitih prekida u radu, lošeg vođenja čitavog projekta od strane projektnog menadžera, kao i nekih nepredviđenih događaja. Zbog nezadovoljstva ovih, ali i nekih drugih interesnih grupa, izvođač radova ili projekti biro može doći u situaciju da mora finansijski da nadoknadi kašnjenje ili neispunjenje rokova. Kada se to desi i kada se šteta mora nadoknaditi, već je kasno da razmišljate kako je to moglo da se spreči.

  Prekid rada u građevinskoj industriji

  Kako građevinske kompanije ne bi bile stavljene pred “svršen čin”, treba razmisliti o različim rešenjima u osiguranju, koja su dostupna: i koja se preporučuju kao preventiva:

  • Osiguranje od prekida rada – osiguranje od finansijskog gubitka nastalog zbog neplaniranog prekida rada radova. Pojavljuje se kao zahtev banaka za odobravanje određenih sredstava, prilikom finansiranje proizvodnje.
  • Osiguranje objekata u izgradnji i montaži (CAR / EAR) – obavezan deo ugovora o izgradnji. Štiti kompaniju od materijalne štete i štete pričinjene trećim licima, a investitoru je važno jer ga može zaštititi od gubitka profita. 
  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti – osiguranje od odgovornosti za propuste nastale prilikom pružanja profesionalnih usluga. Može biti od koristiti ukoliko investitori ili klijenti nisu zadovoljni vođenjem čitavog projekta, ili smatraju da odluke koje su donešene nisu u skladu sa najboljim poslovnim praksama. 
  • Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O) – štite građevinsku kompaniju i privatnu imovinu direktora i članova uprave od finansijskih gubitaka zbog tužbi.

  Kao što smo naglasili ranije u tekstu, od velikog je značaja da projektni menadžeri budu upoznati sa izvorima rizika, kako bi se on eliminisao. Važno je znati da se se deo rizika u građevinskoj industriji može (i treba) preneti na osiguravajuću kuću, putem polisa o kojima smo već pisali.

  Poslujete u okviru građevinske industrije, potrebno vam je osiguranje ali niste sigurni odakle da krenete? VIB tim vam stoji na raspolaganju! Kontaktirajte nas i mi ćemo osmisliti rešenje u osiguranju posebno prilagođeno vašem biznisu.

  Back To Top