skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

VIB-logo-80

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

 • Adresa:
  Rudnička 2, VI sprat, 11000 Beograd
 • Telefon:
  +381 11 4046 753
 • Fax:
  +381 11 4046 753
 • E-mail:
  office@vib.rs
+381 11 4046 753 office@vib.rs

Sajber osiguranje predstavlja inovaciju na domaćem tržištu osiguranja. Porast sajber rizika u poslednjih desetak godina uslovio je i pojavu novih sredstava pokrića i zaštite u slučaju nastanka štete. Rizici su brojni, a ono što je interesantno je da se ne ograničavaju samo na kompanije koje su usko specijalizovane za pružanje usluga u IT sektoru. Danas, svaka kompanija koja koristi Internet ili cloud tehnologiju za traženje, pohranjivanje i deljenje podataka potencijalno je u riziku od sajber incidenata.

Polisa sajber osiguranja koju možete ugovoriti preko naših brokera nudi pokriće u sledećim situacijama:

Odgovornost za profesionalne tehnološke usluge – ukoliko vaša kompanija pruža profesionalne tehnološke usluge ili ste, u svoje ime, angažovali kompaniju koja se bavi pružanjem ovakvih usluga, polisa sajber osiguranja će vam omogućiti finansijsku podršku u slučajevima kršenja dužnosti usled nemara, nepružanja usluga, grešaka i propusta u pružanju usluga, klevete, plagiranja, piraterije ili lažnog prisvajanja ideja.

Odgovornost za multimedijalne sadržaje – ako je multimedija neizostavan deo vaše usluge ili, za svoje potrebe, angažujete firmu koja se bavi kreiranjem i plasiranjem multimedijalnih sadržaja, u slučaju nastanka tužbe zbog nemara, klevete, piraterije ili zloupotrebe autorskih prava, polisa sajber osiguranja vam može pružiti adekvatno pokriće za nastale troškove.

Odgovornost za bezbednost i privatnost trećih lica – sve goruće pitanje bezbednosti ličnih podataka na Internetu rezultira i brojnim rizicima od pojave incidenata poput curenja podataka. U vezi sa tim, polisa sajber osiguranja pruža mogućnost da, ukoliko se nađete u situaciji da budete tuženi zbog nemara ili neadekvatnog čuvanja i deljenja podataka, isplatite troškove i nastavite poslovanje.

Preduzeta radnja u vezi sa propisima o zaštiti privatnosti – ukoliko ste bili žrtva nekog sajber incidenta ili su podaci vaših klijenata kompromitovani, dužni ste da pokretene određene radnje u vezi sa propisima o zaštiti privatnosti. Pošto ovakve radnje često bivaju propisane od strane nekog državnog regulatornog organa, to znači da zahtevaju i izvesno materijalno učešće u realizaciji, te je polisa sajber osiguranja pouzdan način da nadoknadite pomenute troškove bez daljeg rizika po vaš biznis.

Reagovanje na povredu privatnosti, obaveštavanje korisnika i upravljanje kriznom situacijom – jedna od obaveza kompanije koja se suoči sa sajber incidentom je i reagovanje na povredu privatnosti, odnosno obaveštavanje korisnika i upravljanje kriznom situacijom. No, te situacije ne prolaze bez daljih troškova angažovanja eksperata, bilo unutar ili van firme, kao i ulaganje u medijske objave i obaveštenja. U okviru polise sajber osiguranja imate mogućnost da i ove troškove naplatite preko osiguravajuće kuće, a da nesmetano nastavite sa oporavkom od incidenta.

Obnavljanje podataka i izgubljena poslovna dobit – prateća posledica sajber incidenta je i trošak ponovnog uspostavljanja poslovanja i pokušaj da povratite izgubljenu poslovnu dobit. Jedna od prednosti polise sajber osiguranja leži u činjenici da će vam i procedura oko obnavljanja podataka biti olakšana finansijskim pokrićem u okviru polise, što značajno smanjuje vreme potrebno za oporavak od sajber incidenta.

Sajber iznuda – kada je reč o jednom od najskupljih i najuticajnijih sajber incidenata, potencijalni troškovi se procenjuju sedmocifrenim iznosima. Nažalost, jako je mali broj kompanija koje mogu da prežive ovako snažan udar na svoje podatke. Zato je polisa sajber osiguranja idealno rešenje u slučaju nastanka štete usled sajber iznude, jer će vam pružiti svu neophodnu finansijsku zaštitu dok se rizik ne dovede na minimum.

Back To Top