skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Strateško osiguranje

  Svakodnevno poslovanje podrazumeva suočavanje sa problemima i rizicima – to dolazi “u rok službe” i podrazumeva upotrebu svih resursa kojima raspolažemo. Strateško razmišljanje predstavlja temelj uspešnog poslovanja, i odluke koje svakodnevno donosimo uvek su deo nekog generalnog plana poslovanja. Tu se uklapa i strateško osiguranje. Kako se odluke o osiguranju vremenom postale deo opšte strategije poslovanja? Šta strateško osiguranje podrazumeva? Čitajte u nastavku.

  Strateško osiguranje – Kada osiguranje postane vitalno

  Ukoliko je vaš poslovni cilj poslovanje koje će trajati kroz godine, sigurni smo da već imate postavljene sve sisteme koji će doprineti kontinuelnom radu vaše organizacije: imate kvalitetan tim i stručnjake koji rade za vas, pripremili ste prventivne mere zaštite od raznih šokova, radite na širenju na nova tržišta. 

  Sve su to koraci koji vas vode ka uspešnom poslovanju i širenju. Ali, da li je to dovoljno? Vreme je da ozbiljno razmislite o osiguranju vašeg biznisa.

  Moderni problemi zahtevaju moderna rešenja

  Sa razvojem tržišta i tehnologija, i sa promenom navika kupaca i potrošača, prioriteti se menjanju, a poslovni izazovi postaju sve kompleksniji. Osiguranje je vremenom postalo nešto na šta se svi vraćaju, kao “alat” da se anticipiraju šokovi i prebaci deo rizika na osiguravajuću kuću. Od kratkoročnog rešenja, osiguranje je postalo “ ravnopravni” deo poslovanja, jer pomaže neometanom radu čak i u vreme velikih “šokova”.

  Poslednjih godina, svedoci smo zaokreta u industriji osiguranja, kada je ona od jedne oblasti koja je podržavajuća za biznis, narasla u funkciju koja je vitalna za poslovanje koje traje.

  Razvila su se mnoga rešenja u osiguranju koja su strateškog značaja za funkcionisanje organizacije – od preventivnog sajber osiguranja, preko privatnog zdravtvenog osiguranja kao benefita za zaposlene, do osiguranja potrebnog za dobijanje projekata.

  Nekada luksuz, polisa osiguranja je postala jedan od temelja uspešnog poslovanja, jer se osiguranju pristupa promišljeno, i sa jasno definisanim ciljevima. 

  Osiguranje kao deo strategije poslovanja

  Zašto je svakoj organizaciji potrebno osiguranje?

  Dobar plan upravljanja rizikom dovoljna je mera zaštite u slučaju poslovnih kriza, zar ne? Pogrešno. Da biste bili korak isped, važno je da predvidite opasnosti koje vrebaju, a zatim ih eliminišete. U nastavku dajemo 7 dobrih razloga, koji će vam objasniti kako vam osiguranje može pomoći u tome.

  • Zapošljavate stručni kadar – ukoliko pogledamo kako uspešne kompanije brinu o svojim zaposlenima, u velikom broju slučaja vidimo da im nude jednu važnu pogodnosti: dobrovoljno (privatno) zdravstveno osiguranje
  • Nezgode se svima dešavanju – zamislite da u vašem poslovnom prostoru dođe do povrede klijenta ili kupca, ili im slučajno oštetite laptop. Potreban je samo trenutak vaše nepažnje da se taj radni dan pretvori u pravu katastrofu, a odgovornost snosite samo vi. Upravo iz tih razloga, kompanije odmah uzimaju osiguranje od opšte odgovornosti.
  • Radite na kontinualnom poslovanju – mnoga rešenja u osiguranju mogu pokriti gubitke u ovakvim situacijama. Ono što najčešće preporučujemo u ovim situacijama je osiguranje od prekida rada, koje vam može pomoći da što pre svoj biznis “vratite na noge”
  • Greške prilikom pružanja usluga –  iako uvek postoji maksimalno zalaganje da se klijentu pruži usluga najboljeg mogućeg kvaliteta, može da se dogodi da klijent ne bude zadovoljan. Može doći i do najdrastičnijeg slučaja, a to je nanošenje štete klijentu, što sa njegove strane bude propraćeno tužbom. U ovom slučaju, osiguranje može pomoći da se nadoknadi šteta i pokriju troškovi sudskog spora.
  • Vi donosite odluke od kojih zavisi dalje poslovanje – na rukovodstvu kompanije je težak zadatak: omogućiti profitabilno poslovanje i zadovoljenje interesa svih stejkholdera. Direktori i članovi upravnog odbora u nekom trenutku mogu doneti pogrešnu odluku, koja će imati negativne posledice na poslovanje kompanije – odnosno, kompanija će pretrpeti štetu. Osiguranje može pokriti troškove po osnovu ove odgovornosti.
  • Osiguranje omogućuje širenje poslovanja – ćeste su situacije da veliki klijenti zahtevaju da se odredbe osiguranja unesu i u ugovore – na taj način štite interese svog poslovanja. On čak može postaviti osiguranje za firme kao uslov sklapanja posla. 
  • Osiguranje pomaže da pridobijete investitore – slično kao i novi klijenti, i investitori od vas mogu zahtevati da im date neku garanciju da će njihova investicija biti upotrebljena u prave svrhe. 

  Ukoliko razmatrate uzimanje polisa osiguranja u svrhu upravljanja rizikom i unapređenja poslovanja, ali ne znate odakle da krenete, na pravom ste mestu. VIB tim je spreman da pomogne! Naše dugogodišnje iskustvo i uključenost u moderne tokove u oblasti industrije osiguranja čine nas pravim partnerima svake organizacije koja želi da uključi osiguranje u svoje upravljanje poslovnim rizicima. Kontaktirajte nas i zajedno ćemo pronaći adekvatnu polisu za vaš biznis. 

  Back To Top