skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  6 stvari koje direktori treba da znaju pre ulaska u upravni odbor

  Biti član upravnog odbora kompanije u usponu, bez obzira na to kojoj industriji ona pripadala, bila ona profitna ili neprofitna, je velika privlegija, ali i odgovornost. Pre nego što prihvatite ponudu da se priključite jednom ovakvom telu, potrebno je da dobro ramislite. Pred vama je šest važnih stvari na koje direktori obavezno treba da obrate pažnju kada je u pitanju ulazak u upravni odbor kompanije.

  Šta treba razmotrite pre ulaska u upravni odbor

  #1 Lične preferencije

  Čestitamo, dobili ste ponudu da za ulazak u upravni odbor! Ali, da li vi to stvarno želite? Vaše lične preferencije, planovi i sklonosti se svakako računaju. Odgovorite sebi na ova pitanja i znaćete da li je ovo pravi korak za vas.

  • Da li vas interesuje ova pozicija?
  • Kako možete doprineti radu ovog upravnog tela i kompanije generalno?
  • Da li možete da ispunite očekivanja u pogledu vremena i stručnosti?
  • Da li ste dovoljno motivisani da radite na realizaciji misije kompanije zajedno sa ostalim direktorima?
  • Da li ste dobili poziv da se priključite? Vredan rad, finansijski uspeh i mudrost često su jak motiv kompanijama da pozovu nekoga sa strane da se priključi njihovom odboru.
  • Da li imate neke konflikte za koje mislite da bi mogli da predstavljaju problem? 

  #2 Misija i vizija

  Kao član upravnog odbora trebalo bi radite na ostvarenju ciljeva, misije i vizije kompanije. Da li želite da budete deo toga? Evo o čemu treba da razmislite.

  • Čime se to ova organizacija bavi, a da je to povezano sa vašim vrednostima ili kdosadašnjim radom?
  • Koliko dobro je do sada kompanija poslovala u skladu sa svojom misijom?
  • Da li ova organizacija ima izgrađen brend?
  • Ukoliko je u pitanju neprofitna organizacija, da li su njeni programi u skladu sa njenom misijom i vizijom?
  • Da li ste posetili kancelarije i upoznali osoblje?
  • Koji su najistaknutiji izazovi i rzici sa kojima se kompanija suočava?

  posrednika u osiguranju

  #3 Finansijska snaga kompanije

  Finansijsko zdravlje ogranizacije je uvek dobar pokazatelj njenog ukupnog poslovanja, i veliki je faktor njenog budućeg uspeha. Ovo su samo neka pitanja na koje valja saznati odgovore.

  • Koliko su dobri finansijski izveštaji – da li se revizija redovno sprovodi i kakva su mišljenja nezavisnih revizora?
  • Da li kompanija raste ili se smanjuje?
  • Da li kompanija treba da prikuplja sredstva da bi preživela, ili ima dovoljno kapitala?

  #4 Menadžment kompanije 

  Način upravljanja kompanijom i sastav upravnog odbora direktno će uticati na sposobnost nezavisnog direktora da uspešno obavlja svoj posao. Obratite pažnju na sledeće stavke:

  • Da li postoji balans između internih i eskternih, nezavisnih direktora u upravnom odboru?
  • Kakav odnos imaju članovi upravnog odbora sa menadžmentom i zaposlenima?
  • Šta se očekuje od članova upravnog odbora? Kako direktori doprinose ispunjavanju ciljeva kompanije?
  • Koliko često se članovi odbora sastaju, i da li su ti sastanci uživo ili online?
  • Koliko su članovi odbora upućeni u dešavanja i koliko relevantnih informacija im se pruža?
  • Da li su do sada zabeležene neke smetnje, tužbe ili skandali u vezi sa direktorima, menadžerima ili osobljem?

  #5 Raspoložive informacije

  Kakve priče čujete kada se raspitate o organizaciji? 

  Informacije koje možete dobiti sa različitih strana mogu vam prilično pomoći da se odlučite da li da postanete deo njenog upravnog odbora. Počnite od zvaničnog web-sajta organizacije. On obično sadrži informacije o kompaniji, upravljačkoj strukturi, zaposlenima i članovima upravnog odbora.

  Dalje pređite na finansijske izveštaje kao što je bilans uspeha, izveštaji nezavisne revizorske kuće i relevantnih insitucija. Manje kompanije koje nisu prošle inicijalnu javnu ponudu imaju samo svoje interne finansijske izveštaje (bez revizije), ali i iz njih ćete moći da izvučete bar neke potrebne informacije.

  Važno je biti u toku sa pojedinostima kompanije

  #6 Zaštita direktora

  Poznati su brojni slučajevi kada su se kompanije ili neprofitne organizacije suočile sa brojnim finansijskim izazovima i gubicima. S obzirom na to da je imovina direktora kao članova upravnog odbora odvojena od imovine organizacije, da li su direktori zaista adekvatno zaštićeni?

  Primaran vid zaštite članova upravnog odbora je polisa osiguranja od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O). Šta je pokriveno ovom polisom?

  Osnovna svrha D&O polise je da obezbedi finansijsku zaštitu za menadžere usled posledica stvarnih ili navodnih “pogrešnih dela” kada rade u okviru svojih menadžerskih dužnosti. D&O polisa će platiti troškove odbrane i finansijske gubitke nastale usled sudskih sporova. Pored toga, u okviru mnogih D&O polisa postoji i dodatno proširenje, koje pokriva troškove generisane upravnim i krivičnim postupcima ili troškova koji se javljaju tokom istrage regulatora ili krivičnih tužilaca.

  Baš zbog ovih dodatnih pokrića, D&O polisa je sve značajnija za direktore i članove uprave kompanija jer im obezbeđuje sveobuhvatno porkiće.

  Interesuje vas osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O)? Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja! Kontaktirajte VIB tim i zajedno ćemo pronaći najbolje rešenje u osiguranju, potpuno prilagođeno za vaše poslovanje.

  Back To Top