skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Upravljanje rizicima u farmaceutskoj industriji - prevaziđite prepreke

  Kada analiziramo industriju koja kao glavni cilj ima očuvanje ljudskog zdravlja ili čak života, vidimo da se poslovni subjekti unutar nje suočavaju sa brojnim izazovima. Neke od tih prepreka su tipični rizici u poslovanju koji se sreću kod bilo koje kompanije, a neki od njih potiču baš iz specifičnosti industrije. Pročitajte šta podrazumeva upravljanje rizicima u farmaceutskoj industriji i koji su to najčešći rizici koji se mogu javiti.

  Rizici u farmaceutskoj industriji

  Izuzev generalnih poslovnih izazova sa kojima se suočavaju farmaceutske kompanije, a koje potiču iz generalnih poslovnih prilika, one mogu “bolovati” i od nekih specifičnih rizika. Javljaju se i određene promene koje otežavaju upravljanje rizicima u farmaceutskoj industriji. Najvažnije promene su:

  1. Zagovaračke grupe građana – ovakve grupe mogu uticati na odluku vlada država i zakonodavaca. Ove organizacije lobiraju da se reši pitanje nejednakog tretmana retkih bolesti, za koje je teško naći lekove. To dovodi do pojave brojnih izazova za farmaceutske kompanije, primoravajući ih da preuzmu rizike razvijanja lekova za te specifične bolesti. 
  2. Zaštita patenta – tokom vremena mnogi farmaceutski patenti će isteći. To će staviti pod znak pitanja veliki deo zarade u farmaciji. Ostaje da se vidi kako će to uticati na čitavu industriju.
  Rizici u farmaceutskoj industriji

  Rad ovih biznisa usko je vezan za zakon i određena moralna pravila struke, možda i više nego i u jednoj drugoj industriji. Važno je da razumete sa kojim sve rizicima se možete sresti u poslovanju, kako biste pripremili adekvatne odgovore na njih. Neki od rizika sa kojima se suočavaju farmaceutske kompanije su:

  • Odgovornost za klinička testiranja – zbog prirode industrije u kojoj posluju, farmaceutske kompanije se suočavaju sa troškovima poput: troškova testiranja proizvoda, troškova prilagođavanja zakonskim propisima i troškova finalizovanja proizvoda. Kako bi se pokrili ovi rizici, potrebno je naći odgovarajuće rešenje u osiguranju, poput osiguranja kliničkih studija.
  • Opšta i produktna odgovornost – bilo da je reč o nekoj fizičkoj povredi koju je neko pretrpeo u vašim prostorijama (opšta odgovornost), ili je neki od proizvoda uzrokovao zdravstveni problem krajnjem korisniku (produktna odgovornost), finansijski rashodi po osnovu tužbi su neminovni. Ublažite ih uz osiguranje od opšte i produktne odgovornosti.
  • Profesionalna odgovornost – ukoliko neko od vaših partnera ili dobavljača bude nezadovoljan vašim angažovanjem, u smislu da zbog rada vaše kompanije pretrpi finansijski gubitak, može doći do isplate nadoknade od strane vaše kompanije. Kako to ne bi “odnelo” dobar deo vaših sredstava potrebno je obezbediti osiguranje od profesionalne odgovornosti.
  • Odgovornost direktora i članova uprave (D&O) – prilikom poslovanja moguća je pojava finansijskih gubitaka usled neadekvatnog vođenja kompanije od strane direktora ili članova uprave. Tada se akcionari, ali i drugi stejkholderi, mogu okrenuti protiv cele kompanije. Kako biste sprečili finansijske posledice ovakvih dešavanja preporučuje se osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave (D&O).
  • Kargo rizici (odgovornost za robu u transportu) – kada poslujete na međunarodnom nivou može se dogoditi da se suočite sa različitim problemima u vezi sa transportom robe. Eliminišite prepreke uz osiguranje robe u transportu (kargo osiguranje).
  • Rizici povezani sa proizvodnjom – farmaceutske kompanije u svom posedu uglavnom imaju vredne objekte, opremu i zalihe sirovina. Ukoliko dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, kompanija rizikuje da izgubi sve u jednom danu. Iz tog razloga, preporučuje se osiguranje imovine.
  • Rizici od prekida rada – usled različitih, spolja kontrolisanih, faktora možete se suočiti sa prekidom rada, koji kao posledicu daju smanjenje profita. Umanjite taj rizik polisom osiguranja od prekida rada.
  • Sajber rizici u farmaceutskoj industriji – ukoliko dođe do sajber napada, kompanija je izložena troškovima, gubitku poslovnih prilika, a možda čak i zatvaranju proizvodnje. Rešenje može biti sajber osiguranje.
  • Rizik gubitka kvalitetnih kadrova – zbog postojanja jake konkurencije, možete se suočiti sa odlaskom najkvalitetnijih radnika. Predupredite takav scenario uvođenjem beneficija kao što je privatno zdravstveno osiguranje.

  Zašto je važno osiguranje za farmaceutsku industriju

  Svesni smo da farmaceutske kompanije nisu nalik drugima, baš zbog toga što je “u igri” čovekovo zdravlje. Ovi biznisi se suočavaju sa velikim brojem izazova u svom poslovanju, ali svi ti rizici mogu biti i budući izvor snage kompanije

  Sa jačanjem regulative i zahteva država, farmaceutske kompanije moraju da štite svoju imovinu, bila ona fizička ili intelektualna. Osiguranje za farmaceutske kompanije će obezbediti da se potrebe tržišta zadovolje na najbolji i najefikasniji način. Upravljanje rizicima u farmacutskim industrijama sasvim efikasno se realizuje kroz osiguranje.

  Kojim farmaceutskim kompanijama je potrebno osiguranje

  Ukoliko mislite da vaša farmaceutska kompanija ne može podleći svim navedenim rizicima, hajde da vidimo za koje kompanije se preporučuje uzimanje polise osiguranja:

  • kompanije za istraživanje i razvoj
  • proizvođači,
  • distributeri,
  • proizvođači generičkih lekova,
  • proizvođači originatorskih lekova.

  Poslujete u farmaceutskoj industriji, želite da se osigurate od nepredviđenih okolnosti ali ne znate odakle da počnete? Put do odgaovarajuće polise lakši je uz stručan savet. Kontaktirajte naš tim i mi ćemo osmisliti odgovarajuće rešenje za vaš biznis.

  Čitamo sitna
  slova za vas

  Pomoći ćemo vam da razumete prednosti i nedostatke osiguranja. Objasnićemo vam sve detalje da biste lakše mogli da donesete odluku. 

  Sve ponude
  na jednom mestu

  Pristup svim ponudama osiguranja na jednom mestu. Bez dodatnih troškova.
  Za vas ćemo kontaktirati sve osiguravajuće kuće na tržištu.

  Skupo plaćate osiguranje?

  Postoji velika verovatnoća da previše plaćate polisu osiguranja ili da nemate odgovarajuće pokriće. Uporedite ponude i uslove i izaberite najbolje.

  Back To Top