skip to Main Content

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas

Konsultujte se o svim vidovima osiguranja i zatražite najbolju ponudu za Vas

  Zdravstveno osiguranje za strance

  Ukoliko vas interesuje kako do zdravstvenog osiguranja u Srbiji, ovo je tekst za vas. U nastavku odgovaramo na pitanje zbog čega je stranim državljanima potrebno zdravstveno osiguranje za strance u Srbiji, ali i kako doći do ove polise. Nastavite sa čitanjem.

  Zašto je potrebno zdravstveno osiguranje za strance u Srbiji?

  Ovo pitanje ima naizgled jednostavan odgovor: zdravstveno osiguranje za strance je potrebno kako biste imali pokriće za potencijalne medicinske intervencije, ukoliko vam se kao strancu nešto dogodi za vreme boravka u Srbiji – to je bar očigledno. U ovu svrhu koristićete putno zdravstveno osiguranje.

  Međutim, ovaj pristup se više vezuje za boravak u turističkom smislu. U neke druge svrhe važno je da obezbedite neku dugotrajniju polisu osiguranja, kao što je privatno zdravstveno osiguranje. Zbog čega je ono potrebno? Ukoliko želite da kao strani državljanin prijavite boravak u Srbiji, imate obavezu da obezbedite zdravstveno osiguranje.

  zdravstvena zaštita stranaca

  Kako do zdravstvenog osiguranja za strane državljane

  Zdravstveno osiguranje za strance u Srbiji možete kupiti kod gotovo svih osiguravajućih kuća, u trajanju od godinu dana, dok neke omogućavaju uzimanje polise i na kraći period.

  Procedura kupovine ove polise nije previše komplikovana. Potrebno je dostaviti kopiju prve strane pasoša za koji se uzima polisa osiguranja, prijava boravka iz MUP-a, zatim popunjen upitnik o trenutnom zdravstvenom stanju. Na osnovu toga, formira se kalkulacija cene polise, i pristupa se izradi iste.

  Po dobijanju polise zdravstvenog osiguranja za strance, ona se sa ostalom dokumentacijom dostavlja MUP-u, radi regulisanja statusa boravka stranog državljanina.

  Privatno zdravstveno osiguranje za strance – šta je pokriveno?

  Kao što smo već naveli, u cilju zdravstvene zaštite stranih državljana, ali i u cilju regulisanja prijave boravka, preporučuje se privatno zdravstveno osiguranje. Ono će nadoknaditi sve potencijalne troškove bolničkog i vanbolničkog lečenja, usled hitnog slučaja, kao i prevoza. 

  Odnosno, pokriveni su sledećei troškovi:

  • ambulantno lečenje,
  • dijagnoza pooću rendgena,
  • operacije,
  • bolničko lečenje (do 30 dana) i
  • pomagala (ukoliko ih je prepisao lekar).

  Imajući ovo u vidu, shvatamo da se sve ovo odnosi na uzimanje individualnog privatnog (dobrovoljnog) zdravstvenog osiguranja za strance, koje može da ugovori fizičko il pravno lice. Međutim, postoji još jedna opcija: kolektivno zdravstveno osiguranje.

  Kolektivno zdravstveno osiguranje ugovara isključivo pravno lice, a u ovom konkretnom slučaju može se primeniti ukoliko organizacija zapošljava osobu koja je strani državljanin. Kolektivno osiguranje je rešenje u osiguranju gde poslodavac osigurava zaposlene, što predstavlja velik benefit za radnike, i dobar način da se zadrži stručni kadar.

  Ono se može zaključiti za zaposlene na određeno, neodređeno, kao i za pojedince angažovane na privremenim i povremenim poslovima – u to grupu često spadaju i stranci na boravku u Srbiji.

  Ukoliko ste strani državljanin u Srbiji, i zaposleni ste u nekoj od organizacija registrovanih u našoj zemlji, pre uzimanja individualnog zdravstvenog osiguranja proverite da li vaša kompanija daje opciju kolektivnog osiguranja.

  Jedno je sigurno: bez polise zdravstvenog osiguranja se ne može! Na vam je samo da se raspitate o uslovia osiguranja koje pružaju različite osiguravajuće kuće, a to ponekad može biti veoma naporno, i koštaće vas vašeg vremena.

  Imate dodatna pitanja u vezi sa privatnim zdravstvenim osiguranjem? Kontaktirajte VIB stručni tim i mi ćemo razjasniti sve vaše nedoumice kada je reč o ovoj polisi. Tu smo za vas!

  Back To Top